Batavialand

Batavialand is beheerder van de maritiem archeologische rijkscollectie en maritiem archeologische bibliotheek, het provinciaal archeologisch depot en de erfgoedcollecties van Flevoland, m.n. het Zuiderzeeproject, scheepvaart en scheepsbouw.

Batavialand, Oostvaardersdijk 01-13, 8242 PA Lelystad
Postbus 119, 8200 AC Lelystad
www.batavialand.nl
Telefoon: 0320 225 90

De collecties strekken zich uit over de  periode vanaf de prehistorie tot en met heden. De collectieopbouw is voor wat betreft de Flevolandse stukken gestart in de negentiende eeuw. Archeologische  opgravingen zijn met name uitgevoerd vanaf de Tweede Wereldoorlog. De collecties spreiden zich met name uit over het Zuiderzee-/IJsselmeergebied en de Rijkswateren (Noordzee, Waddenzee)

Alle collecties van Batavialand zijn toegankelijk via www.CollectieNederland.nl

De resultaten van het oral history onderzoek worden gepubliceerd op www.flevolandsgeheugen.nl

De gedigitaliseerde opgravingsarchieven worden/zijn ondergebracht bij EDNA, het e-depot van de Nederlandse Archeologie bij DANS. https://easy.dans.knaw.nl/ui/home

Batavialand doet ook mee aan het Netwerk Oorlogsbronnen.

Het Cornelis Lely Centrum is het collectie- en kenniscentrum van Batavialand. Dit centrum beheert en bestudeert de maritiem-archeologische collectie van het Rijk en de archeologische en historische collecties van Flevoland. Speciale onderwerpen zijn waterbeheer, handel, scheepsbouw en scheepvaart, in het bijzonder de geschiedenis van Flevoland en het Zuiderzeeproject .

Interieur ss Rotterdam

Het monumentale interieur van de ss Rotterdam (1959) is beschreven op de site monumentale interieurs. Op 20 augustus 1959 werd dit voor die tijd zeer moderne passagiersschip overgedragen aan de Holland Amerika Lijn (HAL). 41 jaar bevoer de ss Rotterdam de wereldzeeën.

Meer informatie over de ss Rotterdam.

Database Climatological Database for the World’s Oceans 1750-1850 (CLIWOC)

Climatological Database for the World’s Oceans 1750-1850 (CLIWOC) was een onderzoeksproject dat tussen 2000 en 2003 Britse, Franse, Nederlandse en Spaanse logboeken uit de periode 1750-1850 digitaliseerde. Na afsluiting van het project in 2003 heeft men de volgende doelen behaald:
– Er is een gratis database met klimatologische data opgesteld
– De betrouwbaarheid van de logboeken is geverifieerd
– Er is een woordenboek met gangbare scheepstermen opgesteld
– Er is een statistisch algoritme opgesteld waarmee op basis van de data uit de logboeken de luchtdruk kan worden gereconstrueerd
– De CLIWOC database heeft bijgedragen aan het onderzoek van de I-COADS en US Maury dataset.
Database Climatological Database for the World’s Oceans