Interieur ss Rotterdam

Het monumentale interieur van de ss Rotterdam (1959) is beschreven op de site monumentale interieurs. Op 20 augustus 1959 werd dit voor die tijd zeer moderne passagiersschip overgedragen aan de Holland Amerika Lijn (HAL). 41 jaar bevoer de ss Rotterdam de wereldzeeën.

Meer informatie over de ss Rotterdam.

Database Climatological Database for the World’s Oceans 1750-1850 (CLIWOC)

Climatological Database for the World’s Oceans 1750-1850 (CLIWOC) was een onderzoeksproject dat tussen 2000 en 2003 Britse, Franse, Nederlandse en Spaanse logboeken uit de periode 1750-1850 digitaliseerde. Na afsluiting van het project in 2003 heeft men de volgende doelen behaald:
– Er is een gratis database met klimatologische data opgesteld
– De betrouwbaarheid van de logboeken is geverifieerd
– Er is een woordenboek met gangbare scheepstermen opgesteld
– Er is een statistisch algoritme opgesteld waarmee op basis van de data uit de logboeken de luchtdruk kan worden gereconstrueerd
– De CLIWOC database heeft bijgedragen aan het onderzoek van de I-COADS en US Maury dataset.
Database Climatological Database for the World’s Oceans

Bibliotheekcollectie Amsterdam Pipe Museum

Het Amsterdam Pipe Museum (APM) beheert de nationale collectie tabakspijpen, doet hier onderzoek naar publiceert hierover. In de bibliotheekcatalogus op de website van het APM is informatie te vinden over 4.000 werken die betrekking hebben op de thema’s waar het museum zich op richt.

Bibliotheekcollectie Amsterdam Pipe Museum

Collectie Amsterdam Pipe Museum

Het Amsterdam Pipe Museum beheert de nationale collectie tabakspijpen, doet hier onderzoek naar publiceert hierover. In de objectcatalogus op de website van het museum zijn gegevens te vinden over bijna 30.000 voorwerpen.

Collectie Amsterdam Pipe Museum