Database Climatological Database for the World’s Oceans 1750-1850 (CLIWOC)

Climatological Database for the World’s Oceans 1750-1850 (CLIWOC) was een onderzoeksproject dat tussen 2000 en 2003 Britse, Franse, Nederlandse en Spaanse logboeken uit de periode 1750-1850 digitaliseerde. Na afsluiting van het project in 2003 heeft men de volgende doelen behaald:
– Er is een gratis database met klimatologische data opgesteld
– De betrouwbaarheid van de logboeken is geverifieerd
– Er is een woordenboek met gangbare scheepstermen opgesteld
– Er is een statistisch algoritme opgesteld waarmee op basis van de data uit de logboeken de luchtdruk kan worden gereconstrueerd
– De CLIWOC database heeft bijgedragen aan het onderzoek van de I-COADS en US Maury dataset.
Database Climatological Database for the World’s Oceans

Bibliotheekcollectie Amsterdam Pipe Museum

Het Amsterdam Pipe Museum (APM) beheert de nationale collectie tabakspijpen, doet hier onderzoek naar publiceert hierover. In de bibliotheekcatalogus op de website van het APM is informatie te vinden over 4.000 werken die betrekking hebben op de thema’s waar het museum zich op richt.

Bibliotheekcollectie Amsterdam Pipe Museum

Collectie Amsterdam Pipe Museum

Het Amsterdam Pipe Museum beheert de nationale collectie tabakspijpen, doet hier onderzoek naar publiceert hierover. In de objectcatalogus op de website van het museum zijn gegevens te vinden over bijna 30.000 voorwerpen.

Collectie Amsterdam Pipe Museum

Archief Vertegenwoordiger Ontwikkelingshulp Suriname, 1965-1981 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse vertegenwoordiger voor ontwikkelingshulp aan Suriname, 1965-1981 te Paramaribo heeft betrekking op de ontwikkelingshulp aan Suriname over de periode 1968-1976 die zijn uitwerking vond in een tweetal vijfjarenplannen. In dit archief zijn van het eerste vijfjarenplan (1967-1971) de documenten over projecten van sociaal, economisch en opvoedkundige aard en de projecten van de Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen opgenomen. De projecten financierden en ondersteunden onder meer gemeenschapscentra, medische instellingen, scholen en internaten, bejaarden- en kindertehuizen en de vakbeweging, en ook de restauratie van Fort Zeelandia, de universiteitsbibliotheek en het Medisch Wetenschappelijk Instituut, alle drie te Paramaribo. Het archief van het tweede vijfjarenplan (1972-1976) bevat, naast accountantsrapporten en financiële overzichten, allerlei documenten over de uitgevoerde en geplande projecten op het terrein van land-, bosbouw en visserij, industrie, kartering, transport en infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, volkshuisvesting en diverse grotere bouwprojecten.

 

Archief Vertegenwoordiger Ontwikkelingshulp Suriname