Collecties Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is het kennisinstituut voor roerend en onroerend erfgoed en voert wetgeving, regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie van OCW samen met de dienst ontwikkelt. De collecties van de RCE bestaan onder meer uit gedrukte, audiovisuele en digitale bronnen, foto’s, tekeningen, prenten en maritieme vondsten, en zijn doorzoekbaar op de website van de dienst.

Collecties RCE