Archief Tweede Kamer Gedrukte Stukken, 1814-1940 (Nationaal Archief)

De Gedrukte Stukken bestaan uit wetsontwerpen, memories van toelichting, verslagen van commissies en nota’s van de ministers. Ze werden vóór de vergadering gedrukt, uitsluitend ten behoeve van de Kamerleden, en wel in één kolom ter breedte van de helft van de pagina, zodat er ruimte over bleef voor aantekeningen. Na afloop van de vergadering verscheen een versie in twee kolommen zonder blanco ruimte: de Bijlagen bij de Handelingen, die wel algemeen beschikbaar waren. Elke zaak die bij de Kamer aanhangig werd gemaakt kreeg in de Gedrukte Stukken een eigen, vetgedrukt nummer, waarbij aan de afzonderlijke stukken over die zaak een eigen onder¬nummer werd toegekend. In de jaren 1815-1848 waren de stukken niet genummerd, daarna werd per jaar opnieuw genummerd. Het archief bevat naast de grote serie genummerde bijlagen ook enkele afzonderlijke series, zoals bijvoorbeeld de Koloniale verslagen (over de jaren 1851-1921), verslagen van de Staatsrekening (1852-1928) en van de Algemene Rekenkamer (1851-1938). Ook is er een kleine serie kaarten en tekeningen als bijlagen van Kamerstukken (1850-1940).

Archief Tweede Kamer Gedrukte Stukken