Bibliotheekcollectie Groninger Archieven

In de Groninger Archieven zijn de archieven van de stad en provincie Groningen, van rijksinstanties en waterschappen, en van families, kerken, verenigingen en bedrijven terug te vinden. De bibliotheekcatalogus bevat informatie over ruim 100.000 boeken, tijdschriften en artikelen.

Bibliotheekcollectie Groninger Archieven

Archief 2522 Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken Regio Noord, 1980 – 1992 (Groninger Archieven)

Inventaris van het archief van het Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken Regio Noord van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Archief 2522 Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken Regio Noord