Database Diepere Maritieme Data, 1683-1927 (DANS)

As part of a follow-up of Ships and Sailors, the DANS-funded project Dieper Maritieme Data has made accessible 20 GB of photographs of the original archival records of the Noordelijke Monsterrollen Databases and enriched them with links to the Dutch Ships and Sailors.

Database Diepere Maritieme Data

 

Zeeverzekeringen in Nederland 1600-1870 (DANS)

De opkomst en ontwikkeling van zeeverzekeringen is van groot belang geweest voor de expansie van langeafstandshandel gedurende de vroegmoderne tijd. Sabine Go heeft de opkomst en ontwikkeling van zeeverzekeringen in Nederland tussen circa 1600 en 1870 onderzocht vanuit een institutioneel standpunt (dissertatie is verschenen). Hierbij ligt de nadruk op de wederzijdse beïnvloeding van instituties en de betrokken actoren, zoals reders, schippers, kooplieden, assuradeurs en autoriteiten. Behalve nieuwe inzichten heeft het onderzoek ook bijzondere vondsten opgeleverd: een van de oudste Nederlandse polissen, ondertekend door de Amsterdammer Hans van Loon is weer terecht en de vondst van het eerste register van de Kamer van Assurantie en Averij uit 1598, waarvan werd gedacht dat het verloren was gegaan.

Zeeverzekeringen in Nederland 1600-1870

Bibliotheekcollectie Groninger Archieven

In de Groninger Archieven zijn de archieven van de stad en provincie Groningen, van rijksinstanties en waterschappen, en van families, kerken, verenigingen en bedrijven terug te vinden. De bibliotheekcatalogus bevat informatie over ruim 100.000 boeken, tijdschriften en artikelen.

Bibliotheekcollectie Groninger Archieven

Database Monsterrollen, 1803-1937 (Noordelijk Scheepvaartmuseum)

Deze database bevat gegevens over zeevarenden uit de 19de en 20ste eeuw. De data zijn afkomstig uit Friese, Groningse, Drentse en particuliere archieven. Op dit moment komen er in de database circa 35.000 zeelieden en 5000 schepen voor.

Database Monsterrollen