Archief Nederlandse Bezittingen Voor-Indië, 1703-1826 (Nationaal Archief)

Dit archief omvat delen van archieven uit handelsposten van de VOC in Bengalen, Coromandel, Madura en Surat, bestaande uit correspondentie, dagregisters en resoluties.

Archief Nederlandse Bezittingen Voor-Indië

Archief Ambassade en Consulaat-Generaal India, 1931-1974 (Nationaal Archief)

Het archief Ambassade en Consulaat-Generaal India, 1931-1974 bevat agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken en indexen op telexberichten; stukken over de organisatie; protocollaire aangelegenheden (o.a. koninklijke bezoeken); juridische aangelegenheden (o.a. oorlogsrecht); verkeer en vervoer (o.a. lucht- en scheepvaart); economische en technische hulpverlening; goederen en diensten; sociaal (o.a. vluchtelingenprobleem); culturele aangelegenheden (o.a. VOC).

Verder zijn er veel stukken over de binnenlandse politiek, de buitenlandse diplomatieke verhoudingen en deelname aan internationale organisaties.

Archief Ambassade en Consulaat-Generaal India