Archief van de Amsterdamse notarissen, 1578-1915 (Stadsarchief Amsterdam)

Het Stadsarchief heeft de ambitie om het archief van de Amsterdamse notarissen, 1578-1915, binnen 10 jaar volledig online beschikbaar te stellen. Daartoe is in 2016 het ‘vliegwielproject’ Alle Amsterdamse Akten gestart via het platform Velehanden.nl. Doel van dit project is om binnen 2 jaar de omgeving en methode te ontwikkelen om deze ambitie waar te maken.

Het archief omvat o.a. de akten van notarissen met een maritieme specialisatie zoals Hendrik Schaef (werkzaam van 1636-1665), Simon van Sevenhoven (1681-1705), Mattijs Maten de Jonge (1719-1758) en Jan Verleij (1741-1775). Zie voor verdere informatie Tijdschrift voor Zeegeschiedenis 37:2.

Archief Amsterdamse notarissen

Bibliotheekcollectie Stadsarchief Amsterdam

Het stadsarchief van Amsterdam beheert de archieven en collecties van de gemeente en van particuliere organisaties die betrekking hebben op de stad. De bibliotheek bestaat uit een omvangrijke collectie boeken, tijdschriften, krantenartikelen en andere gedrukte bronnen. De bijbehorende catalogus omvat ruim 100.000 werken en is raadpleegbaar op de website van het archief.

Bibliotheekcollectie Stadsarchief Amsterdam

Archieven in het Stadsarchief Amsterdam

Het stadsarchief van Amsterdam beheert de archieven en collecties van de gemeente en van particuliere organisaties die betrekking hebben op de stad. De archieven zijn doorzoekbaar op de website van het stadsarchief.

Archieven Stadsarchief Amsterdam