Zeemanscolleges (Stichting Marhisdata)

Een belangrijk aspect in het leven van een negentiende-eeuwse kapitein waren de zeemanscolleges. Gedurende deze periode waren, voor zover geïdentificeerd en inclusief de Zuidelijke Nederlanden, 22 zeemanscolleges actief.

Op de website van Stichting Maritiem Historische Databank (Marhisdata) staat een overzicht van de geïdentificeerde zeemanscolleges met beschrijving en vlag vermeld.

Overzicht geïndentifeerde zeemanscolleges

Blaauwe Vlag – opgericht te Amsterdam, 1795, 14 maart
Maatschappij tot Nut der Zeevaart – opgericht te Veendam, 1817, (15 ?) februari
Tot Nut van Handel en Zeevaart – opgericht te Dordrecht, 1818, 17 oktober
Maatschappij tot Nut der Zeevaart – opgericht te Rotterdam 1819, 14 september
College Zeemanshoop – opgericht te Amsterdam 1822, 1 mei
De Vooruitgang – opgericht te Sappemeer 1827, 27 december
De Groninger Eendracht – opgericht te Groningen 1830, 12 januari
De Vereeniging – opgericht te Delfzijl 1831, 6 januari
De Harmonie – opgericht te Wildervank 1839, 1 december
De Trouw – opgericht te Oude Pekela 1851, 9 januari
Voorzorg – opgericht te Nieuwe Pekela 1851, 25 januari
Zeemans Voorzorg – opgericht te Harlingen 1851, 1 juli
De Herkenning – opgericht te Schiermonnikoog 1859, december
L’Union – opgericht te Stadskanaal 1859
Goede Bedoeling – opgericht te Den Helder 1876, april
Zeemanstroost – opgericht te Ameland 1878, 1 februari

Zuidelijke Nederlanden
Tot nut der zeevaerd – opgericht te Antwerpen 1819, 18 juni

Lexicon van 19e-eeuwse Nederlandse koopvaardijkapiteins (Stichting Marhisdata)

De lexicon van Sikko Parma met gegevens van ongeveer 10.500 koopvaardijkapiteins is door Stichting Marhisdata in 2019 gedigitaliseerd en doorzoekbaar gemaakt. De tekstbestanden die door de heer Parma werden bijgehouden in word zijn per kapitein omgezet en opgenomen in een aparte tabel.

U kunt hier zoeken op naam of delen van de naam van de kapitein. Verder kan middels het tekstveld gezocht worden in de biografieën. Ook kan er gezocht worden middels een combinatie van de kapitein en in de tekst.

Stichting Maritiem-Historische Databank

Thumbnail_stichting_maritiem

De maritieme geschiedenis wordt aanschouwelijk gemaakt in maritieme musea. Gegevens over schepen, scheepswerven en rederijen zijn hoofdzakelijk opgeslagen in particuliere collecties, evenals foto’s, tekeningen, knipsels, films en ander beeldmateriaal.

Musea zijn overwegend ingesteld op het tentoonstellen van objecten die de rijke maritieme geschiedenis van ons land tot leven brengen. Voor dataopslag bestaat – vooral vanwege de kosten van onderzoek en verwerking – veel minder belangstelling.

De kring van particuliere scheepvaartdocumentalisten wordt echter geleidelijk kleiner. Dit heeft tot gevolg dat jarenlang opgebouwde privé-collecties een onzeker lot is beschoren. Een ander probleem is dat belangrijke openbare archieven wegens ruimtegebrek hun oude bestanden digitaliseren en/of gedeeltelijk vernietigen, waardoor de toegang wordt bemoeilijkt en gedetailleerd onderzoek praktisch onmogelijk wordt.

Daarom richtte een groep ervaren scheepvaartdocumentalisten in 2005 de Stichting Maritiem-Historische Databank, kortweg ‘Marhisdata’, op. Doel is het over de periode vanaf het jaar 1813 op verantwoorde wijze (doen) verzamelen, vastleggen en beheren van historische gegevens met betrekking tot alle onder de vlag van de Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden en de (voormalige) overzeese koloniën in de vaart gebrachte koopvaardijschepen.

De onderzoekers wonen verspreid over geheel Nederland en hebben allen vele jaren ervaring in gedegen archiefonderzoek. Daarnaast heeft een aantal van hen zeer gewaardeerde publicaties op zijn naam staan. Bij het onderzoek wordt hoofdzakelijk uitgegaan van authentieke documenten, zoals bijlbrieven, eigendomsbewijzen, zeebrieven, notariële akten, het Kadaster en scheepvaartregisters. Belangrijke aanvullende informatie wordt geput uit contemporaine couranten, tijdschriften en andere goede naslagwerken. Het aantal unieke schepen in de database bedraagt op 1 juli 2016 ruim 16.000, en zal uiteindelijk circa 17.500 bedragen. Het aantal in de database opgenomen foto’s van schepen bedraagt thans circa 29.000.

Contactgegevens
Postadres:
Stichting Maritiem-Historische Databank
t.a.v dr. Jurjen Leinenga, secretaris
Houtweg 337
7823 PW EMMEN

Website
Mailadres
Nieuwsbrief