Interviews Zeevarenden (DANS)

Allerlei interviews met zeevarenden die dienst hebben gedaan in de koopvaardij en marine tijdens de 20e eeuw.

Enkele voorbeelden:

Getuigen verhalen, Reis van de Razzia, Interview met Klaas en Frans den Haan, over de razzia van 9 november 1944 in Rotterdam en Schiedam, werken in de binnenvaart. Na de oorlog werkten Klaas en Frans in de Rotterdam haven op sleepboten. Ze vertellen over de overgang van stoomschepen naar motorschepen en over hun carrière tot kapitein op de sleepboten.
Interview met Klaas en Frans den Haan, kapiteins op sleepboot

De geïnterviewde vertelt over de koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en gaat in op zijn tijd bij de Maatschappij Nederland. Op verschillende schepen voer hij de hele wereld rond. De geïnterviewde vertelt over de verduistering van het schip toen de oorlog met Duitsland bekend werd gemaakt. De geïnterviewde kreeg vaarplicht. Ook vertelt hij over de gevaren op zee. De geïnterviewde was op Batavia toen de oorlog met Japan begon. De geïnterviewde zorgde dat hij snel weer kon varen. De geïnterviewde zag het varen niet als een avontuur. Hij wilde graag zijn rangen halen en promotie maken. De geïnterviewde vertelt over zijn terugkeer in Nederland en reflecteert op zijn tijd bij de koopvaardij.

Veteranen Instituut, IPNB, Interview 520

Interview met man uit 1918, die opgroeide in China, waar zijn vader enkele agentschappen voor Nederlandse handelshuizen bekleedde. Als matroos-schrijver diende hij op het pantserschip De Soerabaja, en later als luitenant ter zee derde klas bij de Verbindingsdienst. Op 4 februari 1942 werd hij op de USS Marblehead geplaatst, die deel uitmaakte van de vloot die onder leiding van Karel Doorman de slag in de Javazee heeft geleverd. De Marblehead werd geraakt door Japanse vliegtuigen, met vele doden en gewonden als gevolg.

Interview getuige Slag in de Javazee

Getuigen verhalen, Het vergeten bombardement (Rotterdam 31 maart 1943), Interview met de heer Mertens, die na de oorlog met de binnenvaart over de Rijn voer.

Interview met de heer Mertens, binnenvaart

De geïnterviewde is geboren in 1920 in Nederland. Hij is een werktuigkundige. Hij kwam te werken bij LIoyd in Rotterdam en maakte zijn eerste reis in 1939 naar Java op de SS Garoet. In Soerabaja hoorde hij dat de oorlog was uitgebroken. Er was geen contact meer met het thuisfront en de koopvaardij werd gemilitariseerd. Hij maakte reizen om Engeland en Schotland te bevoorraden met voedsel en grondstoffen. Vanaf Free Town werd er in konvooi gevaren beschermd door de Britse Marine. De Duitse duikboten waren het grootste gevaar. Pas later werden de koopvaardijschepen geëscorteerd door Britse torpedojagers. Later voer de geïnterviewde op de Kota Radja die werd gebombardeerd bij Java, maar kwam er heelhuids vanaf. Hierna komt hij te varen op de SS Terkoelei en komt in een wolfpack terecht samen met andere geallieerden. De schepen worden hevig beschoten. Minder dan de helft van de bemanning overleeft het. In 1945 keert de geïnterviewde na zes jaar varen terug naar huis. Hij vindt het jammer dat hij toen niet erg positief is ontvangen.

Veteranen Instituut, IPNV, interview 500

Deze Joodse man woonde voor de oorlog met zijn ouders in Leeuwarden, waar zij een manufacturenzaak hadden. Hij wilde liefst tamboer worden bij het Korps Mariniers, maar vanwege zijn slechte ogen en zijn technische opleiding werd hij in november 1938 stoker derde klas bij de Koninklijke Marine. In 1939 liepen twee marine-schepen op Nederlandse mijnen bij Terschelling, met tientallen doden tot gevolg. Zelf werd deze man niet lang daarna afgekeurd voor de marine en stapte hij over naar de koopvaardij. Bij het uitbreken van de oorlog voer hij naar Engeland en ging varen voor de Britten. In oktober 1941 was hij weer welkom bij de Marine, op de trawler Klaasje – nu omgebouwd tot mijnenveger. De vissers aan boord hadden niet veel zin om te varen, maar het was dat óf de gevangenis in. Zo ging het in konvooi naar Canada, Amerika en Jamaica samen met de Britse, Nederlandse en Poolse Marine. Na de oorlog in Leeuwarden hoorde hij pas dat zijn familie van zowel vaders als moederskant was omgebracht in de Duitse kampen.

Veteranen Instituut, IPNV, interview 614

Deze man groeide op in de dertiger jaren in Rotterdam. Na de lagere school kwam hij bij de koopvaardij en heeft op de Holland-Amerikalijn gevaren. In 1938 volgde de militaire dienst en kwam hij in Den Helder bij de marine terecht. Hij moest 20 maanden dienen, maar toen zijn diensttijd er bijna opzat brak de oorlog uit. Na een korte tussenstop in Engeland heeft hij vanaf marinebasis Soerabaja gevochten tegen de Japanners. Later was hij bij geallieerde konvooien en zeeslagen, onder meer op de Middellandse Zee.

Veteranen Instituut, IPNV, interview 633

Hendrik van ’t Wout (1923) moest als jonge jongen uit een arm Katwijks gezin op de visserij varen. Na enige jaren had hij zich stiekem bij de Maatschappij Nederland aangemeld en zo kwam hij op de Koopvaardij. Op de ‘Mapia’ monsterde hij aan. Hij dacht voor enige maanden weg te gaan, maar het werden zes jaar nadat de bemanning onderweg het bericht kreeg dat Nederland was bezet. Net als alle andere zeelieden viel Van ’t Wout onder de Vaarplicht en heeft onder het gezag van de ‘Shipping’ op veel schepen gevaren in oorlogstijd. Hij werd getorpedeerd met de Salabangka en voer daarna nog op verscheidene andere schepen.

Getuigen Verhalen, Verplicht varen voor koningin en vaderland, interview 07

 

 

Database Curaçao Slave Trade, 1700-1730 (DANS)

Curaçao Slave Trade, 1700-1730 – H.R. Jordaan (1998/ 2003)
During the last quarter of the 17th century Curaçao became an important regional slavemarket, especially for the Spanish colonies on the south american mainland. Until 1730 the Dutch West India Company (WIC) had a monopoly on the Dutch Atlantic slave trade. For the period 1700-1730 the documentation regarding the slavetrading activities of the WIC on Curaçao is almost completely preserved in the archives of the Company, kept in the Dutch National Archives in The Hague. Information from these archives, especially from the selection lists drawn up shortly after the arrival of the slaves on the island, auction records, and sales lists, is processed in the database.
Persistent Identifier: DOI: 10.17026/dans-z6k-s3cu; URN: urn:nbn:nl:ui:13-ne9o-r8

Database Curaçao Slave Trade

Database Exports from St. Eustatius to the Dutch Republic, 1783-1795 (DANS)

Exports from St. Eustatius to the Dutch Republic, 1783-1795.

Jordaan, Dr. H.R. ()
During the second half of the 18th century St. Eustatius became an important regional trading hub, where European and North American goods and African slaves were exchanged for tropical produce from the neighbouring British, French, Spanish and Danish colonies. Between 1783 and 1795 180 return shipments of tropical produce were sent to the Dutch Republic. For most of these shipments the cargo lists were preserved in the old archives of St. Eustatius (1781-1828), which are kept in the National Archive in The Hague. The information from these cargo lists or ship’s manifests is processed in the database.
Persistent identifier DOI: 10.17026/dans-xp5-76xv; URN: urn:nbn:nl:ui:13-ac5h-u1

Database Exports from St. Eustatius to the Dutch Republic

Database Shipping Middelburgsche Commercie Compagnie in the Eighteenth Century (DANS)

Shipping Middelburgsche Commercie Compagnie in the Eighteenth Century – C. Reinders Folmer – van Prooijen (2000)
This dataset consists of several datafiles containing information on voyages by Dutch slave ships from Middelburg to Africa and Surinam, Curaçao, Berbice or other Caribbean destinations and back, covering the period 1721-1760.
Persistent Identifier: urn:nbn:nl:ui:13-x0jm-lr

Database Shipping Middelburgsche Commercie Compagnie

Dutch shipping to and from New Netherland in the Seventeenth Century (DANS)

Dutch shipping to and from New Netherland in the Seventeenth Century – J. Jacobs (1989)
This dataset contains data on Dutch ships sailing to and from New Netherland (New York) in the seventeenth century.
Persistent Identifier: urn:nbn:nl:ui:13-iazg-sq

Database Dutch shipping to and from New Netherland

Database Voyages of the WIC, 1674-1740 (DANS)

Voyages of the WIC, 1674-1740 – H. den Heijer (1997)
This dataset contains a list of voyages of Dutch WIC-ships. The list is chronologically ordered and contains information regarding the names of the captains, the destinations, the date of departure from the Dutch Republic, the date of arrival and the ship type.
Persistent Identifier: urn:nbn:nl:ui:13-02h-jfo

Database Voyages of the WIC