Archief Consulaat-Generaal Bangkok, 1860-1942 (Nationaal Archief)

Reeds in 1860 werd er een Nederlands consulaat te Siam gevestigd, na het sluiten van een vriendschaps- en handelsverdrag tussen Siam en Nederland. De eerste consul der Nederlandse consulaat te Bangkok was de koopman-consul P. Pickenpack. Hij behartigde eveneens de Noorse en Zweedse belangen en die van de Hanzesteden.
De belangrijkste werkzaamheden waarmee de Nederlandse consul zich aan het eind van de 19e eeuw bezig hield, was de behartiging der belangen van de in Siam gevestigde Nederlands-Chinese onderdanen. In juli 1881 werd het Nederlandse consulaat verheven tot consulaat-generaal, om beter in aanzien te staan bij het Siamese hof. Een van de belangrijkste Nederlandse consuls-generaal te Bangkok was F.J. Domela Nieuwenhuis (1903-1919). Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Thailand door Japan bezet en zag de waarnemend gezant, A.J.D. Steenstra-Toussaint, zich genoodzaakt het bestuur der legatie over te dragen aan de Zweedse vertegenwoordiger.
Het archief bestaat voor een groot deel uit correspondentie, statistieken betreffende de Burgelijke stand, stukken over consulaire bijstand ook in het bijzonder voor Chinees Nederlandse onderdanen, mijnbouw, handel en scheepvaart, internationale conferenties.

Archief Consulaat-Generaal Bangkok