Archief Admiraliteiten, 1586-1795 (Nationaal Archief)

Archief van de vijf admiraliteitscolleges in Holland, Zeeland en Friesland die tezamen de Nederlandse marine vormden ten tijde van de Republiek. Het archief bevat resoluties, commissieboeken over de benoeming van personeel, correspondentie, financiële en juridische stukken en scheepsjournalen.

Archief Admiraliteiten