Archief Admiraliteiten / Hinxt, 1753-1795 (Nationaal Archief)

Dit is het archief van marineofficier Dooitse Eelkes Hinxt, die in 1797 in de Zeeslag bij Kamperduin om het leven kwam. Het archief bestaat uit scheepsjournalen, brieven en diverse boeken.

Archief Admiraliteiten / Hinxt