Archief de Ruyter, 1587-1982 (Nationaal Archief)

Het archief bevat stukken van de zakelijke loopbaan en het privé leven van luitenant-admiraal Michiel Adriaensz de Ruyter. Daarnaast bevat het stuken over zijn overlijden en nalatenschap, postuum eerbetoon en herdenkingen. Tevens bevat het enige bestanddelen van het archief van de Admiraliteit Zeeland en van enkele zeeofficieren. Daarnaast zijn archiefstukken aanwezig van zijn drie dochters, hun echtgenoten en nakomelingen en van zijn zoon Engel, vice-admiraal van Holland en West-Friesland. Een groot deel van het archief bestaat uit documenten over erfeniskwesties tussen leden van vooraanstaande families in Vlissingen en Goes, waar vooral zijn dochter Cornelia en kleinzoon Cornelis de Witte baron de Ruyter bij betrokken waren. Ook bevinden zich in het archief stukken over de verkoop in 1895/1896 van de ‘collectie’ De Ruyter, bestaande uit nagelaten schilderijen, voorwerpen en archivalia van deze zeeheld en zijn nakomelingen aan het Rijk.

Archief de Ruyter