Bibliotheekcollectie Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief beheert archieven van de overheid, provincie, gemeentes en waterschappen, alsmede particuliere archieven en wetenschapsarchieven. De bibliotheek van het archief bestaat uit tienduizenden boeken en bevat verder onder meer tijdschriften, kranten, dagboeken, brieven en gedichten. De bijbehorende catalogus is raadpleegbaar op de website van het archief.

Bibliotheekcollectie Noord-Hollands Archief