BiZa / Strandvonderij, 1813-1877 (Nationaal Archief)

Het archief van de Strandvonderij, 1813-1878 bestaat uit chronologisch geordende stukken die gelicht zijn uit de verbalen van het departement van Binnenlandse zaken, betrekking hebbend op strandjutten en het loodswezen. Daarnaast bevat het archief afschriften van zeventiende- en achttiende-eeuwse reglementen op dit gebied en een verzameling stukken betreffende het fregat Lutine, dat in 1799 zonk voor de kust van Terschelling.

Archief BiZa / Strandvonderij