Archief Marine 1795-1813 (Nationaal Archief)

Het archief Marine, 1795-1810 bevat resoluties, notulen en verbalen van het Comité tot de zaken van de Marine en opvolgende besturen uit de periode 1795-1810. Verder missiven, memories en rapporten van diverse steden, colleges, zee-officieren, scheepsvolk en andere personen. Daarnaast ingekomen rekesten en rapporten aan koning Lodewijk Napoleon.
De rubriek gedeponeerde en buiten het verbaal gehouden stukken bevat  documenten afkomstig van Paulus van der Heim, minister van Marine van 1808 tot 1811 en maarschalk Carel Hendrik Verhuell die van 1806 tot 1808 minister van Marine was. Het bevat onder andere stukken over sluis-en dokwerken, scheeps -en krijgsraadpapieren, memories over waterzuivering en instructies voor kaperkapiteins.
Tenslotte zijn er stukken uit de archieven van de marinedepartementen Hoorn, Harlingen, Rotterdam en Amsterdam en uit het archief van de zeeprefect van het marine-arrondissement der Hollandse Departementen uit de periode 1811-1813 toegevoegd.

Archief Marine 1795-1813