Oorlog op Zee: Dagboek van Uilke Brolsma, 1939-1944

Uilke Brolsma voer gedurende de Tweede Wereldoorlog als zeeman mee op verschillende koopvaardijschepen. Tussen augustus 1939 en september 1944 hield hij een dagboek bij waarin hij op gedetailleerde wijze verslag deed van o.a. de Japanse invasie van Nederlands-Indië en de val van Singapore. Het egodocument is in 1995 uitgegeven door zijn zoon Jolco Brolsma.
In januari 2019 heeft Jolco Brolsma het Maritiem Portal benaderd om het werk vrij toegankelijk beschikbaar te maken.

Oorlog op Zee: Dagboek van Uilke Brolsma, 1939-1944

Archief Levantse Handel, 1614-1828 (Nationaal Archief)

Archief van de Directie van de Levantse Handel en van de Navigatie op de Middellandse Zee, een samenwerkingsverband van colleges in Amsterdam, Rotterdam, Hoorn en Middelburg dat oorlogsschepen equipeerde om Nederlandse koopvaardijschepen in de Middellandse Zee te beschermen. Het archief bestaat onder meer uit correspondentie, financiële stukken, plakkaten en resoluties.

Archief Levantse Handel

Archief Consulaat Tunis tot 1813, 1759-1813 (Nationaal Archief)

Archief met documenten van het Nederlandse consulaat in Tunis. Hieronder bevinden zich ook stukken over de protectie van de Nederlandse handel en scheepvaart en activiteiten van de marine in de Middellandse Zee.

Archief Consulaat Tunis tot 1813

Archief Consulaat Smyrna, 1611-1837 (Nationaal Archief)

Archief met documenten van het Nederlandse consulaat in Smyrna (het huidige Izmir in Turkije), waaronder correspondentie en financiële, juridische, notariële en particuliere stukken die raken aan de Nederlandse handel aldaar.

Archief Consulaat Smyrna

Archief Arentsma van Idsinga, 1729-1756 (Nationaal Archief)

Gijsbert Arentsma van Idsinga was kapitein-ter-zee. Zijn archief bestaat uit correspondentie met de Admiraliteiten over zijn reizen in de jaren 1729-1756, met name expedities in de Middellandse Zee.

Archief Arentsma van Idsinga

 

Archief Admiraliteiten / Schrijver, 1706-1756 (Nationaal Archief)

Cornelis Schrijver wordt beschouwd als de belangrijkste marineofficier uit de eerste helft van de 18e eeuw. Zijn archief bestaat onder meer uit brieven, scheepsjournalen en stukken over de activiteiten van Nederlandse oorlogsschepen in de Middellandse Zee.

Archief Admiraliteiten / Schrijver

Archief Admiraliteiten / Mels, 1664-1676 (Nationaal Archief)

Dit archief bestaat uit brieven van met name de Admiraliteit van Amsterdam en diverse commandanten uit de jaren 1664-1667. De documenten zijn afkomstig van Gijsbert Mels, die in de periode 1664-1676 commissaris voor de Admiraliteit van Amsterdam in Spanje was.

Archief Admiraliteiten / Mels