Database Scheepsindex, 19e eeuw (Koninklijke Bibliotheek)

De Scheepsindex betreft een particulier initiatief (Piet Potjer) en omvat een database met gegevens over de koopvaardij in de negentiende eeuw. De website wordt door de Koninklijke Bibliotheek duurzaam bewaard als digitaal erfgoed. Data 12540 ships; 14215 persons.

Database Scheepsindex

Beeldbank Geheugen van Nederland (Koninklijke Bibliotheek)

Het Geheugen van Nederland omvat een beeldbank met schilderijen, tekeningen, foto’s, beeldhouwkunst, keramiek, postzegels, affiches en krantenberichten uit ruim honderd Nederlandse musea, archieven en bibliotheken.

Beeldbank Geheugen van Nederland

Database Atlas of Mutual Heritage (Nationaal Archief, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksmuseum en Koninklijke Bibliotheek)

De Atlas of Mutual Heritage (AMH) is een groeiende databank met informatie over, en kaarten, prenten, tekeningen, schilderijen en andere afbeeldingen van plaatsen in het octrooigebied van de VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) en de WIC (West Indische Compagnie).

Database Atlas of Mutual Heritage