Archief Vertegenwoordiger Ontwikkelingshulp Suriname, 1965-1981 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse vertegenwoordiger voor ontwikkelingshulp aan Suriname, 1965-1981 te Paramaribo heeft betrekking op de ontwikkelingshulp aan Suriname over de periode 1968-1976 die zijn uitwerking vond in een tweetal vijfjarenplannen. In dit archief zijn van het eerste vijfjarenplan (1967-1971) de documenten over projecten van sociaal, economisch en opvoedkundige aard en de projecten van de Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen opgenomen. De projecten financierden en ondersteunden onder meer gemeenschapscentra, medische instellingen, scholen en internaten, bejaarden- en kindertehuizen en de vakbeweging, en ook de restauratie van Fort Zeelandia, de universiteitsbibliotheek en het Medisch Wetenschappelijk Instituut, alle drie te Paramaribo. Het archief van het tweede vijfjarenplan (1972-1976) bevat, naast accountantsrapporten en financiële overzichten, allerlei documenten over de uitgevoerde en geplande projecten op het terrein van land-, bosbouw en visserij, industrie, kartering, transport en infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, volkshuisvesting en diverse grotere bouwprojecten.

 

Archief Vertegenwoordiger Ontwikkelingshulp Suriname

Archief Ambassade en Consulaat-Generaal India, 1931-1974 (Nationaal Archief)

Het archief Ambassade en Consulaat-Generaal India, 1931-1974 bevat agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken en indexen op telexberichten; stukken over de organisatie; protocollaire aangelegenheden (o.a. koninklijke bezoeken); juridische aangelegenheden (o.a. oorlogsrecht); verkeer en vervoer (o.a. lucht- en scheepvaart); economische en technische hulpverlening; goederen en diensten; sociaal (o.a. vluchtelingenprobleem); culturele aangelegenheden (o.a. VOC).

Verder zijn er veel stukken over de binnenlandse politiek, de buitenlandse diplomatieke verhoudingen en deelname aan internationale organisaties.

Archief Ambassade en Consulaat-Generaal India

Archief Ambassade Ghana 1965-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade in Ghana, 1965-1974 bevat stukken betreffende de organisatie in Accra, protocollaire zaken, en dossiers over Ghanese ontwikkelingen op het gebied van juridische en sociale zaken, gezondheidszorg, verkeer en vervoer, economie, migratie en arbeid, en cultuur, onderwijs en wetenschappen.
Ook zijn er brieven en rapporten inzake onderwerpen als de vaststelling van de territoriale wateren en de restauratie van diverse voormalig Nederlandse forten aan de kust van Ghana.

Archief Ambassade Ghana

Beeldbank Stichting IJsschuiten Gouwzee

De Stichting IJsschuiten Gouwzee is eigenaar van 18 ijsschuiten die grotendeels gebouwd zijn in en rond Monnickendam. Naast het beheer richt de stichting zich op het uitbreiden van de collectie en het vergaren van documentatie over de schuiten. De beeldbank van de stichting bevat foto’s en afbeeldingen over de ijsschuiten.

Beeldbank Stichting IJsschuiten Gouwzee

Beeldbank Geheugen van Nederland (Koninklijke Bibliotheek)

Het Geheugen van Nederland omvat een beeldbank met schilderijen, tekeningen, foto’s, beeldhouwkunst, keramiek, postzegels, affiches en krantenberichten uit ruim honderd Nederlandse musea, archieven en bibliotheken.

Beeldbank Geheugen van Nederland

Beeldbank Amelanders (Amelander Historie)

De Beeldbank Amelanders bevat duizenden foto’s die betrekking hebben op de geschiedenis van Ameland. De beeldbank is onderdeel van Amelander Historie, een online platform dat tot doel heeft om de geschiedenis van Ameland voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Beeldbank Amelanders