Archief Ambassade Ghana 1965-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade in Ghana, 1965-1974 bevat stukken betreffende de organisatie in Accra, protocollaire zaken, en dossiers over Ghanese ontwikkelingen op het gebied van juridische en sociale zaken, gezondheidszorg, verkeer en vervoer, economie, migratie en arbeid, en cultuur, onderwijs en wetenschappen.
Ook zijn er brieven en rapporten inzake onderwerpen als de vaststelling van de territoriale wateren en de restauratie van diverse voormalig Nederlandse forten aan de kust van Ghana.

Archief Ambassade Ghana

Beeldbank Stichting IJsschuiten Gouwzee

De Stichting IJsschuiten Gouwzee is eigenaar van 18 ijsschuiten die grotendeels gebouwd zijn in en rond Monnickendam. Naast het beheer richt de stichting zich op het uitbreiden van de collectie en het vergaren van documentatie over de schuiten. De beeldbank van de stichting bevat foto’s en afbeeldingen over de ijsschuiten.

Beeldbank Stichting IJsschuiten Gouwzee

Beeldbank Geheugen van Nederland (Koninklijke Bibliotheek)

Het Geheugen van Nederland omvat een beeldbank met schilderijen, tekeningen, foto’s, beeldhouwkunst, keramiek, postzegels, affiches en krantenberichten uit ruim honderd Nederlandse musea, archieven en bibliotheken.

Beeldbank Geheugen van Nederland

Beeldbank Amelanders (Amelander Historie)

De Beeldbank Amelanders bevat duizenden foto’s die betrekking hebben op de geschiedenis van Ameland. De beeldbank is onderdeel van Amelander Historie, een online platform dat tot doel heeft om de geschiedenis van Ameland voor een breed publiek toegankelijk te maken.

Beeldbank Amelanders

Collectie Muzee Scheveningen

De collectie van het Muzee Scheveningen valt in twee delen uiteen: de cultuurhistorische en de zeebiologische verzameling. De zeebiologische collectie bestaat onder meer uit een omvangrijke schelpenverzameling en en is raadpleegbaar op de website van het Muzee.

Zeebiologische collectie Muzee Scheveningen

Kaartencollectie van het Nationaal Archief

Het Nationaal Archief beheert de grootste collectie kaarten en tekeningen in Nederland. Die collectie bestaat uit zo’n 300.000 items verdeeld over 100 archieven vanaf de late middeleeuwen. Aan de hand van deze kaarten kunt u onderzoek doen naar de geschiedenis van de inrichting van Nederland en de (voormalige) overzeese gebiedsdelen, bijvoorbeeld naar een fort overzee, de wijzigingen in de Nederlandse kustlijn of het grondbezit van iemands voorouders: de mogelijkheden zijn legio.

Kaartencollectie Nationaal Archief