Collectie Muzee Scheveningen

De collectie van het Muzee Scheveningen valt in twee delen uiteen: de cultuurhistorische en de zeebiologische verzameling. De zeebiologische collectie bestaat onder meer uit een omvangrijke schelpenverzameling en en is raadpleegbaar op de website van het Muzee.

Zeebiologische collectie Muzee Scheveningen

Kaartencollectie van het Nationaal Archief

Het Nationaal Archief beheert de grootste collectie kaarten en tekeningen in Nederland. Die collectie bestaat uit zo’n 300.000 items verdeeld over 100 archieven vanaf de late middeleeuwen. Aan de hand van deze kaarten kunt u onderzoek doen naar de geschiedenis van de inrichting van Nederland en de (voormalige) overzeese gebiedsdelen, bijvoorbeeld naar een fort overzee, de wijzigingen in de Nederlandse kustlijn of het grondbezit van iemands voorouders: de mogelijkheden zijn legio.

Kaartencollectie Nationaal Archief