Archief van de Commissie voor het ongeluk op de Maas, 1874-1887 (Stadsarchief Rotterdam)

In de avond van 2 december 1874 verloren bij het omslaan van een boot zes gehuwde mannen en een ongehuwde als ook twee jongeren het leven, toen zij van de fabriek van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij op Feijenoord huiswaarts keerden.

Archief van de Commissie voor het ongeluk op de Maas

Noord-Zuid-dualiteit (maritieme en continentale sferen) (DANS)

Het onderzoeksproject Noord-Zuid-dualiteit en cultuurlandschapsarcheologie richt zich in de eerste plaats op samenleving in Europa benoorden de Alpen met de nadruk op de periode van de Bronstijd tot in de volle Middeleeuwen.  In dit verband wordt aanzienlijke aandacht besteed aan het archeologisch- historische cultuurlandschap van prehistorie tot in de Middeleeuwen en de relatie met behoud en beheer. Het ‘Leitmotiv’ is dat de Lage Landen een ontmoetingsgebied vormen van twee culturele invloedssferen: een maritieme op de Noordzee gerichte en een continentale op het stroomgebied van Rijn en Maas georienteerde. Deze invloedssferen verbinden onze gewesten met het Baltische gebied, Centraal- en Zuid-Europa. De contrasten en interactie tussen deze maritieme en continentale sferen over de lange termijn van ca. 1500 voor tot 1500 na Christus vormen de centrale thematiek.

Noord-Zuid-dualiteit en cultuurlandschapsarcheologie

Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland, 1848-1945 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave behandelt het buitenlandse beleid van Nederland in de periode 1848-1945. Thema’s die de revue passeren zijn onder meer het bestuur in Nederlands-Indië, besprekingen over het beheer van de Rijn, Schelde en Maas, en het handelsbeleid tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Documenten betreffende de buitenlandse politiek van Nederland

Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied, 1104-1534 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave bevat gegevens over de economische bedrijvigheid over en langs de Rijn, Lek, Waal, Maas en Merwede in de 12e tot en met de 16e eeuw, over de handel en nijverheid in Nederlandse steden en dorpen die met deze rivieren waren verbonden en over de handel van het rivierengebied met Frankrijk, Engeland en de Hanzesteden. De bronnen bestaan onder meer uit oorkonden, akten, brieven en rekeningen.

Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied

Museum Vlaardingen

Museum Vlaardingen is een museum dat trots is op 5000 jaar cultuur en visserij in (en vanuit) de delta van Rijn en Maas, en met de stad Vlaardingen als vertrekpunt verleden, heden en toekomst van de regio onderzoekt, bewaart en presenteert. Het museum doet dit met en voor de inwoners van de regio. Het exploiteert voor dit doel een museale collectie.

Collectie
Museum Vlaardingen heeft een uiteenlopende cultuur-historische collectie variërende van bouwfragmenten, beeldmateriaal (schilderijen, prenten, grafiek, negatieven en foto’s), (scheeps)modellen, textiel (vaandels en kleding), archiefmateriaal, audiovisueel materiaal, bibliotheekmaterialen, uiteenlopende voorwerpen zoals productverpakking, aandenkens, gereedschappen, vervoermiddelen, naturalia, numismatica, beeldhouwwerken, sieraden, vangtuig, scheepsuitrusting en voorschriften. In totaal bestaat de collectie uit circa 20.000 voorwerpen, archivalia en bibliotheekmaterialen.

Link collectie
Literatuur Maritiem Digitaal
Voorwerpen Maritiem Digitaal

Uitzending opening Boer en Burcht
Omroep Vlaardingen 12-04-2018

Contactgegevens
Bezoekadres:
Westhavenkade 56
3131 AG Vlaardingen
Postadres:
Postbus 4002
3130 KA Vlaardingen
Openingstijden:
– dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur;
– zondag van 12.00 tot 17.00 uur;
– op maandagen gesloten.
Website
Mailadres
Recentste Nieuwsbrief