Database FLINAVA, 1680-1700 (Universiteit Leiden)

De database Fluitschepen in de intra-Aziatische vaart van de VOC, 1680-1700 (FLINAVA) bevat gegevens over de reizen die fluitschepen in dienst van de VOC aan het einde van de zeventiende eeuw in Azië maakten. De database werd in 2016-2017 aangelegd door Tom Quist (MA-student Maritime History) in het kader van diens masterscriptie.

Database FLINAVA

Database Voyages of the WIC, 1674-1740 (DANS)

Voyages of the WIC, 1674-1740 – H. den Heijer (1997)
This dataset contains a list of voyages of Dutch WIC-ships. The list is chronologically ordered and contains information regarding the names of the captains, the destinations, the date of departure from the Dutch Republic, the date of arrival and the ship type.
Persistent Identifier: urn:nbn:nl:ui:13-02h-jfo

Database Voyages of the WIC

Bijzondere Collecties Universiteit Leiden

Samen beschikken de Universitaire Bibliotheken van de Universiteit Leiden beschikken over ruim 5 miljoen boeken, databases, digitale naslagwerken en andere digitale collecties. De bijzondere collecties van de bibliotheken bestaan onder meer uit handschriften, kaarten, atlassen, prenten, tekeningen en foto’s en zijn online raadpleegbaar via Digital Special Collections. Hierin zijn ruim 50.000 afbeeldingen en 100.000 beschrijvingen van collectiestukken opgenomen.

Bijzondere Collecties Universiteit Leiden

Bibliotheekcollecties Universiteit Leiden

De Universitaire Bibliotheken van de Universiteit Leiden beschikken samen over ruim 5 miljoen boeken, databases, digitale naslagwerken en andere digitale collecties. Deze collecties zijn online doorzoekbaar in de catalogus van de bibliotheken.

Bibliotheekcollecties Universiteit Leiden

Collectie Brieven als Buit (Universiteit Leiden)

Op deze website kunt u duizenden brieven uit de 17e en 18e eeuw doorzoeken en lezen, die veelal zijn geschreven door gewone Nederlanders. De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die door de Engelsen destijds zijn gekaapt. De collectie bevat zakelijke post die in de 17e en 18e eeuw per schip werd vervoerd en ook de persoonlijke correspondentie tussen de opvarenden en hun familieleden.

Collectie Brieven als buit