Database Sonttolregisters, 1497-1857 (Tresoar en Rijksuniversiteit Groningen)

De Sonttolregisters bevatten informatie over alle schepen die in de 15de tot en met de 19de eeuw de Sont passeerden van en naar de Oostzee. Sonttolregisters Online omvat een elektronische database met gegevens over de doorvaarten uit de registers. Het project is een initiatief van Tresoar en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG).

Database Sonttolregisters

Collectie Tresoar

De collectie van Tresoar bestaat uit kranten, tijdschriften, boeken, foto’s, films, geluidsopnamen, notariële akten, handschriften en allerlei andere documenten die raken aan de Friese geschiedenis. De collectie is raadpleegbaar op de website van Tresoar.

Collectie Tresoar