Netwerk Zuiderzeecollectie

Het Netwerk Zuiderzeecollectie biedt een groeiend geheel van collectiedata aan via www.zuiderzeecollectie.nl. Dit inclusief beeldmateriaal, literatuur, bouwtekeningen en geselecteerde artikelen. De bibliotheek van het Zuiderzeemuseum, die via deze site toegankelijk is, telt circa 6500 records van maritieme aard. Vele honderden titels zijn reeds full text digitaal beschikbaar. Dit aantal zal de komende jaren nog flink groeien.

De Zuiderzeecollectie bevat duizenden foto’s, verhalen en objecten van maritieme aard, het complete visserijregisters (40.000 records), het archief van de Marker rondbouw (1934-1947).

Zuiderzeemuseum

Thumbnail_ZZME

Het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen brengt de verhalen tot leven van mensen die vroeger rond de Zuiderzee woonden. Zie, hoor, voel, proef en ruik het dagelijkse leven rond de Zuiderzee, voordat de Afsluitdijk in 1932 de Zuiderzee veranderde in het IJsselmeer. Het Zuiderzeemuseum richt zich op de geschiedenis, actualiteit en toekomst van het gebied. De thema’s water, ambacht en gemeenschappen staan centraal. In het buitenmuseum met historische gebouwen en het binnenmuseum met thematische tentoonstellingen wordt dit verhaal zichtbaar gemaakt.

Het Zuiderzeemuseum is daarnaast penvoerder van het Netwerk Zuiderzeecollectie. Dit netwerk bestaat uit 22 erfgoedinstellingen gevestigd rond het IJsselmeer. Gezamenlijk werken deze instellingen aan digitale  en fysieke presentatie van ‘de Zuiderzeecollectie’ en wisselen zij kennis en ervaring uit.

Het Netwerk Zuiderzeecollectie biedt een groeiend geheel van collectiedata aan via de website Zuiderzeecollectie. Dit inclusief beeldmateriaal, literatuur, bouwtekeningen en geselecteerde artikelen. De bibliotheek van het Zuiderzeemuseum, die via deze site toegankelijk is, telt circa 6500 records van maritieme aard. Vele honderden titels zijn reeds full text digitaal beschikbaar. Dit aantal zal de komende jaren nog flink groeien.

De volgende instellingen maken deel uit van het Netwerk Zuiderzeecollectie:
Forteiland Pampus
Fries Museum
Fries Scheepvaartmuseum
Gemeentemuseum Het Hannemahuis
Huizer Museum
Kasteel Radboud
Kazemattenmuseum
Muiderslot
Museum Kaap Skil
Museum Schokland
Museum Spakenburg
Museum Warkums Erfskip
Nationaal Saet en Cruytmuseum
Purmerends Museum
Stadsmuseum Harderwijk
Stichting Bolswards Historie
Stichting Musea Noardeast Fryslân
Volendams Museum
Waterlandsmuseum de Speeltoren
Westfries Museum
Wieringer Eilandmuseum Jan Lont
Zuiderzeemuseum

Collectie
De maritieme collectie van het Zuiderzeemuseum omvat ruim 80 schepen met aanhangende documentatie, ruim 1000 objecten uit het maritieme domein en voorts enkele duizenden tekeningen, foto’s en schilderijen van maritieme objecten en maritieme activiteiten. De collectie van het museum is digitaal doorzoekbaar in de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Overzicht collectie
– schepen (van hout en van staal), bedrijfs- en pleziervaartuigen
– objecten zoals netten, vissersgerei, blokken, scheepsonderdelen, scheepssier, zeilen en touwen
– foto’s, tekeningen en schilderijen van schepen, havens, maritieme activiteiten en aanslag van waterwerken
– bouwtekeningen van schepen

Activiteiten
Onder meer:
Taandagen;
– Maritiem festival;
– Spekbakkentreffen.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Wierdijk 18
1601 LA Enkhuizen
Postadres:
Postbus 42
1600 AA Enkhuizen
Openingstijden
Website
Mailadres