Collectie Zeeuws maritiem muZEEum (Maritiem Digitaal)

De collectie voorwerpen van het Zeeuws maritiem muZEEum, op Maritiem Digitaal.

Collectie voorwerpen Zeeuws maritiem muZEEum

Archief Meetkundige Dienst: Waterstaatskaarten, 1835-1992 (Nationaal Archief)

Het archief van de Meetkundige Dienst bevat waterstaatskaarten van Nederland, schaal 1:50.000 en stukken betreffende het project Waterstaatskaart nieuwe stijl. Tevens bevat het archief Systeemkaarten afwateringseenheden Zuid-Holland, 1836-1992.

Archief Meetkundige Dienst: Waterstaatskaarten

Archief Meetkundige Dienst: Rivier-, Kust- en Oeverkaarten, 1825-1996 (Nationaal Archief)

Het archief van de Meetkundige Dienst bevat rivierkaarten, kust- en oeverkaarten afkomstig van de Meetkundige Dienst van het Ministerie van (Verkeer en) Waterstaat, 1825-1996.

Archief Meetkundige Dienst: Rivier-, Kust- en Oeverkaarten

Collectie Kadastrale kaarten, 1811-1832 (RCE)

Met het eindigen van de website WatWasWaar.nl is de gehele collectie scans van Kadastrale Kaarten 1811-1832 vanuit WatWasWaar overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze digitale collectie omvat ruim 17.000 scans van het losbladig kaartsysteem van getekende kadastrale overzichtskaarten en detailkaarten (verzamelplans en minuutplans) en ruim 143.000 scans van de pagina’s van de bijbehorende oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT-bladen). De collectie is vanaf nu beschikbaar via de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Instructie bij het zoeken door deze collectie staat onder de ‘FAQ’ tab.

Collectie Kadastrale Kaarten