Archief HCA Prize Papers, 1672-1830 (Nationaal Archief)

De Archief HCA Prize Papers, 1672-1830 bestaat uit digitale reproducties van het deel van het archief van de High Court of Admiralty dat de zogenaamde ‘Prize Papers’ bevat (een selectie van 7 dozen). De originele stukken bevinden zich in The National Archives te Kew, Londen.

Archief HCA Prize Papers

Archief Waterstaat / Londens Archief, 1940-1950 (Nationaal Archief)

Het archief van het Departement van Waterstaat in Londen 1940-1946 (1950) bestaat vooral uit stukken over de organisatie van het departement, personele aangelegenheden, de scheepsvaart en de luchtvaart, en stukken rakende de terugkeer en de wederopbouw van Nederland na afloop van de Tweede Wereldoorlog.

Archief Waterstaat / Londens Archief

Archief Raad voor de Scheepvaart / Londen, 1939-1946 (Nationaal Archief)

Het archief Raad voor de Scheepvaart / Londen bevat onder meer 216 dossiers van scheepsongevallen en –rampen, in de periode van 1939 tot 1946. Daarbij ging het in eerste instantie om vijandelijke aanvallen door duikboten en vliegtuigen, maar ook om branden, explosies, aanvaringen en het aan de grond lopen van koopvaardijschepen.

Archief Raad voor de Scheepvaart / Londen

Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland, 1150-1585 (Huygens ING)

Uitgave van bronnen voor de handel van de twaalfde tot en met de zestiende eeuw tussen vooral Holland en Zeeland en Engeland, Schotland en Ierland.

Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland

Collectie Gekaapte brieven (Meertens Instituut)

Op deze website kunt u duizenden brieven uit de 17e en 18e eeuw doorzoeken en lezen, die veelal zijn geschreven door gewone Nederlanders. De documenten bevonden zich op Nederlandse schepen die door de Engelsen destijds zijn gekaapt. De collectie bevat zakelijke post die in de 17e en 18e eeuw per schip werd vervoerd en ook de persoonlijke correspondentie tussen de opvarenden en hun familieleden

Collectie Gekaapte brieven