Archief H. de Groot supplement, 1327-1629 (Nationaal Archief)

Hugo de Groot was Nederlands bekendste rechtsgeleerde uit de 17e eeuw. Het supplement bevat stukken door hem verzameld in verband met allerlei juridische kwesties. Het gaat met name om stukken over de VOC en de concurrentie met Engeland in Indie. Daarnaast bevat het diplomatieke pogingen dit onderlinge geschil op te lossen tussen 1595 en 1615. Deze stukken omtrent de vrije vaart ter zee tussen 1599 en 1617, grensgeschillen en kwesties omtrent dijken en polders in Holland tussen 1520 en 1614, bestuurlijke (dorps)kwesties in Holland en Zeeland tussen 1327-1615. Ook zijn er er enige stukken over het loodswezen.

Archief H. de Groot supplement

Archief van Citters, 1495-1697 (Nationaal Archief)

Het archief Citters bevat de correspondentie van Aernout van Citters. Hij was een diplomatiek gezant in Engeland van 1680-1693 en in Spanje van 1693-1696 met de Staten-Generaal. Het archief omvat ook correspondentie met autoriteiten en particulieren over politieke aangelegenheden, speciaal die ter zee. Daarnaast is er een verzameling stukken over diplomatieke aangelegenheden tot de vijftiende eeuw.

Archief van Citters 

Archief Alting, 1596-1800 (Nationaal Archief)

Willem Arnold Alting was van 1780 tot 1796 gouverneur-generaal van de VOC. Zijn archief bestaat uit documenten die handelen over de VOC in Azië, waarbij de nadruk ligt op de periode 1750-1800. Het gaat onder andere om instructies, verhandelingen van gouverneurs, verdragen en correspondentie met de Heren XVII. Ook zijn er stukken over handelsposten, de relatie met de Engelsen en de financiën van de VOC. Een deel van de stukken behoort tot slot toe aan Nicolaus Engelhard, die gehuwd was met de dochter van Alting.

Archief Alting

Archief Van Aitzema, 1584-1669 (Nationaal Archief)

Dit is het archief van diplomaat en historicus Lieuwe van Aitzema (1600-1669). Hij was resident van de Hanzesteden in Den Haag en auteur van Saken van staet en oorlogh, over de geschiedenis van de Republiek der Verenigde Nederlanden van 1621 tot en met 1669. Het archief bestaat onder meer uit zijn dagboeken, brieven en verslagen van gezantschappen naar Engeland.

Archief Van Aitzema

Archief Boreel supplement 1, 1608-1797 (Nationaal Archief)

Het archief Boreel bevat allerlei correspondentie omtrent hun bemoeienissen met onder andere de handel, scheepvaart en koloniën. Daarnaast bevat het een klein gedeelte familiepapieren. De familie Boreel was prominent vertegenwoordigd in diverse bestuursorganen van de Republiek. Ook waren meerdere familieleden actief op ambassades in Frankrijk en Engeland.

Archief Bordeel supplement 1

Archief VW / Directie Noordzee, 1962-1995 (Nationaal Archief)

Het archief VW / Directie Noordzee, 1962-1995 bevat stukken (met tekeningen) over onder meer onderzoek naar waterhuishouding en waterkwaliteit, bijvoorbeeld stukken inzake de verontreiniging van zeewater, waterbodems en oppervlaktewateren. Ook zijn er stukken over landaanwinning zoals het Noordzee-eiland en de Noordzeeterminal en stukken afkomstig van de ‘Technische adviescommissie Stichting Berging VOC Schip “De Amsterdam” bij Hastings’.

Archief VW / Directie Noordzee