Archief Consulaten Frans Noord-Afrika, 1881-1954 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Diplomatieke Vertegenwoordigingen in Frans Noord-Afrika (later Marokko en Tunesië), 1881-1954 bevat  correspondentie en stukken m.b.t. de organisatie en het personeel. Ook bevat het stukken over het Statuut van Tanger en de Internationale Zone, Spaans Marokko, de registratie van Nederlanders en overige personen, diverse scheepvaartaangelegenheden (waaronder informatie over diverse havens in de regio), de politieke situatie en onlusten in Marokko en de economische situatie aldaar.

Archief Consulaten Frans Noord-Afrika

Archief Consulaten Marokko, 1658-1810 (Nationaal Archief)

Archief met documenten van de Nederlandse consuls in Marokko. Hieronder bevinden zich ook stukken over de handel alsmede activiteiten van de Nederlandse marine aldaar.

Archief Consulaten Marokko

Archief Consulaat Tanger, 1830-1907 (Nationaal Archief)

Het archief van het Consulaat te Tanger (1830-1907) bestaat uit een verzameling correspondentie, statistieken onder andere betreffende de handel en scheepvaart, berichten van het Departement van Marine, en lijsten van “Moorse onderdanen die onder Nederlandse bescherming stonden”. Daarnaast zijn er in het archief aanwezig een verzameling dossiers over klachten en eisen tot schadevergoeding, geschillen en processen, en scheepvaartaangelegenheden.

Archief Consulaat Tanger

Archief Consulaat Mogador, 1845-1897 (Nationaal Archief)

Het archief van het Consulaat te Mogador (1845-1897) bestaat uit een verzameling ingekomen stukken, berichten van het Departement van Marine, voorschriften en onderzoekingen. Tevens bevat het archief correspondentie aan de consul-generaal in Tanger uit 1864, betreffende de bescherming van Israëlieten.

Archief Consulaat Mogador

Archief Gezantschap Marokko, 1907-1944 (Nationaal Archief)

Het archief van het Gezantschap Marokko, 1907-1944 bevat gegevens over de personele en organisatorische zaken van de post, voorts rapportages over diplomatieke en consulaire aangelegenheden (Spaanse burgeroorlog), over juridische zaken waaronder de consulaire rechtbank, over handelsaangelegenheden (tabaks- en buskruitmonopolie, invoerverbod babouches, wapensmokkel) en over de Nederlandse onderdanen. Voorts bevat het archief gegevens over de zogenaamde “beschermelingen” in Marokko, met naamlijsten en over de Gemengde Rechtbank (Tribunal Mixte) en het Tribunal Speciale de la Banque du Maroc, waarin Nederland vertegenwoordigd was.

Archief Gezantschap Marokko