Archief Zuiderzeesteunwet, 1924-1977 (Nationaal Archief)

Het archief van de Generale Commissie, bedoeld in art. 3 van de Zuiderzeesteunwet 1924-1975, bevat stukken van algemene aard, zoals notulen van bestuursvergaderingen, jaarverslagen, agenda’s en indicateurs van in- en uitgaande stukken en stukken met betrekking tot personeel en organisatie. Een aanzienlijk deel van het archief gaat over regelingen inzake de uitvoering van de Zuiderzeesteunwet met betrokkenen (minister, bestuurders van gemeenten, bemanningen van de Zuiderzeevloot, weduwen van belanghebbenden) over de tegemoetkoming in de schade ten gevolge van afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee.

Archief Zuiderzeesteunwet

Archief Waterstaat / Kabinetsarchief, 1930-1950 (Nationaal Archief)

Het eerste deel van het kabinetsarchief van de Directie van Waterstaat over 1930-1950 omvat chronologische ingangen bestaande uit agenda’s en klappers. Het tweede deel is zaaksgewijs gerubriceerd rond tal van onderwerpen, zoals organisatorische kwesties, personeelsaangelegenheden, commissies, de Dienst der Zuiderzeewerken, waterstaatkundige werken (bruggen, wegen, kanalen en havens) en landsverdediging en wederopbouw.

Archief Waterstaat / Kabinetsarchief

Archief Waterstaat / Personeel en Sociale Zaken, 1944-1945 (Nationaal Archief)

Het grootste deel van het archief Personeel en Sociale Zaken, 1944-1945, bestaat dossiers betreffende ambtenaren van de Luchtvaartdienst, Mijnwezen, Rijksverkeersinspectie, Scheepvaartinspectie, Rijkswaterstaat (o.a. loodswezen, meteologisch instituut en Zuiderzeewerken) en het Spoor- en Tramwegpersoneel.

Archief Waterstaat / Personeel en Sociale Zaken

Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ontsluit meer dan 750.000 afbeeldingen van erfgoed. De beeldbank bevat foto’s van gebouwd erfgoed, archeologie en landschappen en de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832. Inmiddels zijn ook collecties van derden, zoals die van het Zuiderzeemuseum opgenomen in de beeldbank.

Beeldbank van de RCE