Stichting Maritiem-Historische Databank

Thumbnail_stichting_maritiem

De maritieme geschiedenis wordt aanschouwelijk gemaakt in maritieme musea. Gegevens over schepen, scheepswerven en rederijen zijn hoofdzakelijk opgeslagen in particuliere collecties, evenals foto’s, tekeningen, knipsels, films en ander beeldmateriaal.

Musea zijn overwegend ingesteld op het tentoonstellen van objecten die de rijke maritieme geschiedenis van ons land tot leven brengen. Voor dataopslag bestaat – vooral vanwege de kosten van onderzoek en verwerking – veel minder belangstelling.

De kring van particuliere scheepvaartdocumentalisten wordt echter geleidelijk kleiner. Dit heeft tot gevolg dat jarenlang opgebouwde privé-collecties een onzeker lot is beschoren. Een ander probleem is dat belangrijke openbare archieven wegens ruimtegebrek hun oude bestanden digitaliseren en/of gedeeltelijk vernietigen, waardoor de toegang wordt bemoeilijkt en gedetailleerd onderzoek praktisch onmogelijk wordt.

Daarom richtte een groep ervaren scheepvaartdocumentalisten in 2005 de Stichting Maritiem-Historische Databank, kortweg ‘Marhisdata’, op. Doel is het over de periode vanaf het jaar 1813 op verantwoorde wijze (doen) verzamelen, vastleggen en beheren van historische gegevens met betrekking tot alle onder de vlag van de Noordelijke- en Zuidelijke Nederlanden en de (voormalige) overzeese koloniën in de vaart gebrachte koopvaardijschepen.

De onderzoekers wonen verspreid over geheel Nederland en hebben allen vele jaren ervaring in gedegen archiefonderzoek. Daarnaast heeft een aantal van hen zeer gewaardeerde publicaties op zijn naam staan. Bij het onderzoek wordt hoofdzakelijk uitgegaan van authentieke documenten, zoals bijlbrieven, eigendomsbewijzen, zeebrieven, notariële akten, het Kadaster en scheepvaartregisters. Belangrijke aanvullende informatie wordt geput uit contemporaine couranten, tijdschriften en andere goede naslagwerken. Het aantal unieke schepen in de database bedraagt op 1 juli 2016 ruim 16.000, en zal uiteindelijk circa 17.500 bedragen. Het aantal in de database opgenomen foto’s van schepen bedraagt thans circa 29.000.

Contactgegevens
Postadres:
Stichting Maritiem-Historische Databank
t.a.v dr. Jurjen Leinenga, secretaris
Houtweg 337
7823 PW EMMEN

Website
Mailadres
Nieuwsbrief

Museum Vlaardingen

museum Vlaardingen

Museum Vlaardingen is een museum dat trots is op 5000 jaar cultuur en visserij in (en vanuit) de delta van Rijn en Maas, en met de stad Vlaardingen als vertrekpunt verleden, heden en toekomst van de regio onderzoekt, bewaart en presenteert. Het museum doet dit met en voor de inwoners van de regio. Het exploiteert voor dit doel een museale collectie.

Collectie
Museum Vlaardingen heeft een uiteenlopende cultuur-historische collectie variërende van bouwfragmenten, beeldmateriaal (schilderijen, prenten, grafiek, negatieven en foto’s), (scheeps)modellen, textiel (vaandels en kleding), archiefmateriaal, audiovisueel materiaal, bibliotheekmaterialen, uiteenlopende voorwerpen zoals productverpakking, aandenkens, gereedschappen, vervoermiddelen, naturalia, numismatica, beeldhouwwerken, sieraden, vangtuig, scheepsuitrusting en voorschriften. In totaal bestaat de collectie uit circa 20.000 voorwerpen, archivalia en bibliotheekmaterialen.

Link collectie
Literatuur Maritiem Digitaal
Voorwerpen Maritiem Digitaal

Uitzending opening Boer en Burcht
Omroep Vlaardingen 12-04-2018

Contactgegevens
Bezoekadres:
Westhavenkade 56
3131 AG Vlaardingen
Postadres:
Postbus 4002
3130 KA Vlaardingen
Openingstijden:
– dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur;
– zondag van 12.00 tot 17.00 uur;
– op maandagen gesloten.
Website
Mailadres
Nieuwsbrief