Het Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum beheert een collectie van circa 400.000 objecten over de scheepvaartgeschiedenis van Nederland, een van de belangrijkste maritieme collecties ter wereld. Het museum wil hiermee ‘Het Zeewaartse Verhaal van Nederland’ vertellen. Het is gehuisvest in het 17de-eeuwse monument ’s Lands Zeemagazijn aan het Oosterdok in Amsterdam. Het museum is sterk op samenwerking gericht, nationaal en internationaal, met als doel zijn collectie te delen met zowel een breed publiek als professionals. Bij het museum werken ongeveer 120 medewerkers.

Overzicht collectie
Bibliotheekcollecties: 70.000
Fotografie en film: 150.000
Technische tekeningen: 150.000
Objecten: 30.000

De collectie valt uiteen in drie grote thema’s:
1. Zeevaartkunde;
2. Scheepsbouw;
3. Maritieme Kunst.

En kan nader worden onderscheiden in de volgende deelcollecties:
Scheepsmodellen
Vaartuigen
Schilderijen, prenten en tekeningen
Keramiek, zilver en glas
Servies en vaatwerk
Souvenirs
Gebruiksvoorwerpen en gereedschap
Meubilair
Wapens
Vlaggen en overige textilia
Sculpturen
Numismatiek
Fotografie en film
Boeken, tijdschriften, bedrijfsdrukwerk en manuscripten
Instrumenten
Globes
Atlassen en losse kaarten

Publicatiereeks
Het jaarboek, verschenen vanaf 1991. Elk jaar gewijd aan een specifiek onderwerp of deel van de collectie.

Activiteiten
Museumsymposium (november)
– Fellowshipslezingen (februari)
– Walvisweken (zomerprogramma voor families)

Contactgegevens
Bezoekadres:
Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam
Tel. 020 – 52 32 222
Openingstijden:
– zeven dagen per week van 09.00 tot 17.00 uur
– Eerste Kerstdag, Nieuwjaarsdag en Koningsdag gesloten
Website
Mailadres
Nieuwsbrief

Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

Schermafbeelding 2017-08-16 om 20.07.58

Het in brede kring levend houden van de herinnering aan de grote zeilvaart, in het bijzonder aan die rond Kaap Hoorn als historisch hoogtepunt van zeemanschap. De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders tracht dit doel te verwezenlijken door het inrichten en in stand houden van een permanente tentoonstelling in Hoorn, alsmede door voordrachten, publicaties en andere presentaties over onder meer de ontdekkingsreis van Jacob Le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in 1615-1617, andere prestaties over de grote zeilvaart en andere onderwerpen uit de historie van de zeevaartpraktijk.

Een bibliotheek van circa 1000 boeken richt zich op bovenstaand thema. De activiteiten vinden plaatst in de voormalige Regenten- en Regentessenkamers van het katholieke wees- en armenhuis van Hoorn. De nationale stichting heeft ruim 500 begunstigers uit binnen- en buitenland. Naast het bestuur zijn er twee commissies: de Collectie- en Documentatiecommissie en de Adviescommissie hedendaagse Kaap Hoorn-rondingen. Aan erkende rondingen, volgens ons reglement, worden aan de benoemde KH-schipper een trofee en aan de bemanningsleden een penning met oorkonde uitgereikt in de historische Oosterkerk in Hoorn, waar de expeditie van 1615 begon.

Aard van de collectie
Picturaal:
– enige schilderijen (vooral scheepsportretten) in diverse picturale technieken;
– een collectie foto’s uit de periode van met name de Nederlandse grote zeilvaart, documentair van karakter;
– een kleine collectie films uit de periode van de grote zeilvaart.

Scheepsmodellen:
– enige modellen in uiteenlopende schalen en divers van karakter, weergevende de ontwikkeling van de grote zeilschepen.

Nautische kaarten, waaronder enkele historische objecten. Dit collectieonderdeel bestaat uit:
– historische navigatie-instrumenten;
– gereedschap van de zeeman uit de grote zeilvaart;
– tuigonderdelen zoals blokken, zeildoek en vlaggen.

Verzameling documentair materiaal bestaande uit:
– een bibliotheek met lectuur betreffende de zeilvaart rond Kaap Hoorn, die betrekking heeft op zowel de ontdekking ervan, als op de handelsvaart erom en op de hedendaagse tour- en sportvaart;
– een alfabetische documentatie betreffende de Nederlandse grote zeilvaart.

Publicatiereeksen
De Stichting NKH-vaarders publiceerde een reeks van 19 publicaties van beperkte omvang, in de vorm van een ‘Jaarpublicatie’ bestemd voor de donateurs. Deze jaarpublicaties zijn qua onderwerp gebaseerd op de Nederlandse grote zeilvaart, met name die rond Kaap Hoorn. Een lijst met titels is onder meer beschikbaar op de website van de stichting.

Bijeenkomsten
Twee keer per jaar organiseert de Stichting NKH-vaarders voor donateurs en belangstellenden een bijeenkomst: in oktober in Hoorn in de historische Oosterkerk en in februari in Amsterdam.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Achterom 17
1621 KP Hoorn
Postadres:
Postbus 1016
1620 KA Hoorn
Tel. 0229 – 246960
Openingstijden:
De Oudheidkamers zijn geopend van 1 april t/m 30 september op woensdag van 11.00 tot 16.00 uur en van 1 juni tot 1 september ook op zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Voor groepen alleen op afspraak (0229-246960).
Website
Mailadres
Nieuwsbrief

Marinemuseum

Thumbnail_Marine_Museum

Het Marinemuseum in Den Helder is dé plek waar je de marine echt kunt beleven. Ontmoet zeehelden, aanschouw wapens en uniformen, leer over de ontwikkeling van techniek aan boord en ontdek de geschiedenis van de Rijkswerf. Uniek zijn de drie museumschepen: het ramschip Schorpioen (1866), de mijnenveger Abraham Crijnssen (1936) en de onderzeeboot Tonijn (1966)

Collectie

Deelcollectie Aard Aantal Tijdvak
Afbeeldingen Audiovisueel 16.000 16de-21ste eeuw
Modellen Objecten 500 17de-21ste eeuw
Bewapening Objecten 1.500 18de-20ste eeuw
Uniformen en onderscheidingen Objecten 4.000 19de-20ste eeuw
Nautische instrumenten Objecten 8.500 19de-20ste eeuw
Verbindingsmiddelen Objecten 250 20ste eeuw
Documenten Documenten 2.800 18de-20ste eeuw
Scheepsonderdelen Objecten 900 19de-20ste eeuw
Herdenkingsvoorwerpen Objecten 900 17de-20ste eeuw
Serviesgoed Objecten 900 19de-20ste eeuw
Gereedschap Objecten 2.000 20ste eeuw
Diversen Objecten 500 18de-20ste eeuw

Contactgegevens
Bezoekadres:
Hoofdgracht 3
1781 AA Den Helder
Postadres:
Postbus 10000
1780 CA Den Helder
Tel. 0223 – 657534
Openingstijden:
– dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
– zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur
– van mei t/m oktober ook op maandag geopend van 10.00 tot 17.00 uur
Website
Mailadres

Fryske Akademy – KNAW

Thumbnail_Fryske_Akademy

Sinds haar oprichting in 1938 zet de Fryske Akademy zich in voor fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur. Na ruim 75 jaar is deze opdracht, die de Friese samenleving de Akademy bij de stichting meegaf, nog altijd leidend. Het is de taak van de onderzoekers om de dynamiek van taal en van sociale en historische processen te analyseren. Dat doen zij door onderzoek te verrichten naar de Friese taal, meertaligheid, taalleren en het verleden van Fryslân. De Fryske Akademy maakt het Friestalig en historisch erfgoed toegankelijk voor wetenschap en maatschappij en ontwikkelt digitale instrumenten en collecties voor innoverend onderzoek.

Activiteiten
– Jaarlijks symposium werkgroep maritieme geschiedenis;
– Halfjaarlijkse ledenbijeenkomsten werkgroep maritieme geschiedenis.

Contactgegevens
Bezoekadres: Doelestraat 8, 8911 DX Leeuwarden
Postadres: Postbus 54 , 8900 AB Leeuwarden
Telefoonnummer: 058 – 2131414
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur
Website
Mailadres

Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers

Thumbnail_Nationaal_Redding_Museum

Beukende golven, gestrande schepen en uitrukkende reddingboten. Beleef het mee in het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers. Het museum vertelt de geschiedenis van het Nederlandse reddingwezen op zee. Het museum is vernoemd naar Dorus Rijkers (1847-1928), een van de bekendste Nederlandse redders. Voor jong en oud is er van alles te zien en te doen. Ervaar hoe windkracht 10 aanvoelt, beleef de wilde zee met de vaarsimulator en verstuur zelf een bericht in morse. Dagelijks zijn er rondvaarten met een motorstrandreddingboot door de binnenhaven van Den Helder.

Overzicht collectie
– Afbeeldingen/ schilderijen – circa 600 stuks
– Beelden – circa 20 stuks
– Documenten- circa 400 stuks
– Foto’s, dia’s en ansichten- circa 2100 stuks
– Geluid- en beelddragers- circa 100 stuks
– Instructiemiddelen – circa 45 stuks
– Keramiek – circa 20 stuks
– Kleding en schoeisel – circa 100 stuks
– Modellen – circa 120 stuks
– Navigatiemiddelen – circa 110 stuks
– Onderscheidingen en huldeblijken – circa 550 stuks
– Reddingsmiddelen – circa 200 stuks
– Scheepstoebehoren – circa 100 stuks
– Vaartuigen – circa 25 stuks
– Verbindingsmiddelen – circa 60 stuks
– Vlaggen- circa 26 stuks
– Overig/divers – circa 250 stuks

Link collectie
Maritiem Digitaal

Contactgegevens
Bezoekadres:
Willemsoord 60 G
1781 AS Den Helder
Tel. 0223-618320
Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur
Website
Mailadres

Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’

Thumbnail_Onze_Vloot

De Koninklijke Nederlandse Vereniging ‘Onze Vloot’ heeft ten doel:
– de Nederlandse maritieme sector te ondersteunen;
– deze onder de aandacht te brengen van het Nederlandse publiek, bedrijfsleven en de overheid en hen voor de Nederlandse maritieme sector te interesseren;
– de maritieme belangstelling en betrokkenheid van de leden in hun onderlinge verkeer te bevorderen; alles in de meest ruime zin des woords.

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
– mede met gebruikmaking van de bij haar leden aanwezige kennis en ervaring, de belangstelling voor en de kennisname van de belangen van de Nederlandse maritieme sector in al zijn geledingen en aspecten te bevorderen;
– het (doen) uitgeven van een maritiem opinieblad en het in stand houden van een ‘website’;
– het onderhouden van contacten met de media teneinde de Nederlandse maritieme belangen en de ontwikkelingen, welke daarin plaatsvinden op politiek, technologisch en economisch terrein, toe te lichten en te becommentariëren;
– jongeren te interesseren voor de Nederlandse maritieme sector;
– het houden van congressen, lezingen, excursies en dergelijke activiteiten;
– het samenwerken met Nederlandse en buitenlandse verenigingen, internationale maritieme organisaties, instellingen en dergelijke welke een vergelijkbaar doel nastreven;
– het verrichten van andere activiteiten, welke aan haar doelstelling dienstbaar zijn.

Contactgegevens
Postadres:
Wassenaarseweg 2
2596 CH Den Haag
Website
Mailadres

Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Thumbnail_NIMH

Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het NIMH beheert een unieke militair-historische collectie, maakt die toegankelijk voor een breed publiek, publiceert wetenschappelijke studies, geeft onderwijs aan militaire opleidingsinstituten en universiteiten, verzorgt lezingen en geeft beleidsadviezen aan de Defensietop, levert een bijdrage aan de militaire doctrinevorming en beschrijft lopende operaties.

Collectie
Het NIMH beheert ongeveer 10 km aan boeken, tijdschriften, documentatiemateriaal, kaarten, foto’s en films. De collectie documentatiemateriaal bestaat vooral uit documenten over de Tweede Wereldoorlog en de dekolonisatiestrijd in Nederlands-Indië. De beeldcollectie van het NIMH bestaat uit circa twee miljoen foto’s, negatieven, dia’s, digitale fotobestanden en duizenden films en video’s met betrekking tot de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Marechaussee, de Koninklijke Luchtmacht en de Koninklijke Marine. De bibliotheekcollectie van het NIMH bestaat uit publicaties over Nederland en Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast bevat de collectie ook vele boeken over onder meer de internationale operaties van de krijgsmacht, de dekolonisatiestrijd in Nederlands-Indië en de krijgsmacht in de Koude Oorlog.

Link collectie
Maritiem digitaal

Publicatiereeksen
– Jaarlijks brengt het NIMH een aantal boeken uit;
– Jaarboek Koninklijke Marine;
– Handboek militaire geschiedenis.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Frederikkazerne, Gebouw 35
Van Alkemadelaan 786
2597 BC Den Haag
Tel. (Algemeen) 070 – 316 58 36
Tel. (Studiezaal) 070 – 316 28 47
Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag van 8.15 tot 16.45 uur
Website
Mailadres