Archief Vertegenwoordiging Australië, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Vertegenwoordiging Australië, 1955-1974 bevat agenda’s van ingekomen en uitgegane stukken; stukken m.b.t. de organisatie en protocollaire aangelegenheden (o.a. koninklijke bezoeken, internationale verdragen); economische aangelegenheden (lucht- en scheepvaart), handelsbetrekkingen, goederen en productie (oa. mijnbouw). Ook zijn er stukken over culturele en wetenschappelijke aangelegenheden bijvoorbeeld over Nederlandse scheepswrakken.
Er zijn verder veel stukken betreffende politieke aangelegenheden, met name ook over het communisme en de kwestie Nieuw Guinea.

Archief Vertegenwoordiging Australië

Digitaal archief Shipwreck Journals (Nationaal Archief en Western Australian Museum)

Het Nationaal Archief en Western Australian Museum bouwen momenteel samen aan een digitaal archief met scheepsjournalen en andere documenten over VOC-schepen die in de 17e en 18e eeuw schipbreuk leden op de westkust van Australië.

Digitaal archief Shipwreck Journals

Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ontsluit meer dan 750.000 afbeeldingen van erfgoed. De beeldbank bevat foto’s van gebouwd erfgoed, archeologie en landschappen en de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832. Inmiddels zijn ook collecties van derden, zoals die van het Zuiderzeemuseum opgenomen in de beeldbank.

Beeldbank van de RCE