Archief Commissies Belgische-Nederlandse Waterwegen, 1951-1954 (Nationaal Archief)

De archieven van de commissies Belgische-Nederlandse Waterwegen bevatten stukken betreffende de werkzaamheden van deze commissies die als belangrijkste onderwerp hadden de verbinding van Antwerpen met de Rijn; het kanaal Gent-Terneuzen en de verbinding tussen het Albertkanaal en het Julianakanaal. Het archief bevat het eindverslag (met kaarten) van de Onderhandelingscommissie, uitgebracht in 1954.

Archief Commissies Belgische-Nederlandse Waterwegen

Archief Commissie Waterwegen, 1949-1951 (Nationaal Archief)

Het archief van de Belgisch-Nederlandse Bijzondere Commissie voor de Waterwegen en Havenproblemen bevat materiaal over onder meer een onderzoek naar de financiële gevolgen van een nieuwe scheepvaartverbinding van Antwerpen met het Hollands Diep, notulen, memoranda, correspondentie, en artikelen inzake een wijziging van de Nederlands-Belgische verdragen van 1839 en 1863 inzake de waterwegen, de zogenoemde ‘Waterverdragen’.

Archief Commissie Waterwegen

Tijdschrift Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden, 1950-1968 (Huygens ING)

Dit is de digitale versie van het tijdschrift Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden (BGN), dat in 1946 voor het eerst werd uitgegeven en in 1969 opging in de Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (BMGN). Het blad focuste zich op de geschiedenis van Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika. De uitgaves uit de jaren 1950-1969 zijn digitaal raadpleegbaar.

Tijdschrift Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden

Archief Consulaat-Generaal Antwerpen, 1842-1956 (Nationaal Archief)

Het archief van het Consulaat-Generaal Antwerpen weerspiegelt de werkzaamheden van het consulaat-generaal die vooral lagen op het gebied van handel en scheepvaart. Om die reden hadden veel Nederlandse rederijen en handelshuizen hun vertegenwoordigers in de haven van Antwerpen. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden de Nederlandse belangen behartigd door het Zweedse consulaat-generaal te Antwerpen.

Archief Consulaat-Generaal Antwerpen

Archief Nederlands-Belgische Commissie Haventarieven, 1946-1952 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlands-Belgische commissie inzake de haventarieven bevat 1939-1952 stukken over werkzaamheden van de na de Tweede Wereldoorlog hervatte Gemengde Commissie, die het vraagstuk over havenrechten behandelde voor schepen van maatschappijen die (via een lijndienst) regelmatig de Rijn bevoeren. Het archief bestaat uit rapporten, verslagen van besprekingen en vergaderingen, beschrijvingen van havenrechten en persberichten.

Archief Nederlands-Belgische Commissie Haventarieven

Archief Belgisch-Nederlandse Commissie Waterwegen en Havenproblemen, 1949-1955 (Nationaal Archief)

Het archief van de Belgisch-Nederlandse Commissie Waterwegen en havenproblemen, 1949-1955 bevat niet nader beschreven genummerde stukken en stukken geordend op alfabet.

Archief Belgisch-Nederlandse Commissie Waterwegen en Havenproblemen