Het Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum beheert een collectie van circa 400.000 objecten over de scheepvaartgeschiedenis van Nederland, een van de belangrijkste maritieme collecties ter wereld. Het museum wil hiermee ‘Het Zeewaartse Verhaal van Nederland’ vertellen. Het is gehuisvest in het 17de-eeuwse monument ’s Lands Zeemagazijn aan het Oosterdok in Amsterdam. Het museum is sterk op samenwerking gericht, nationaal en internationaal, met als doel zijn collectie te delen met zowel een breed publiek als professionals. Bij het museum werken ongeveer 120 medewerkers.

Overzicht collectie
Bibliotheekcollecties: 70.000
Fotografie en film: 150.000
Technische tekeningen: 150.000
Objecten: 30.000

De collectie valt uiteen in drie grote thema’s:
1. Zeevaartkunde;
2. Scheepsbouw;
3. Maritieme Kunst.

En kan nader worden onderscheiden in de volgende deelcollecties:
Scheepsmodellen
Vaartuigen
Schilderijen, prenten en tekeningen
Keramiek, zilver en glas
Servies en vaatwerk
Souvenirs
Gebruiksvoorwerpen en gereedschap
Meubilair
Wapens
Vlaggen en overige textilia
Sculpturen
Numismatiek
Fotografie en film
Boeken, tijdschriften, bedrijfsdrukwerk en manuscripten
Instrumenten
Globes
Atlassen en losse kaarten

Publicatiereeks
Het jaarboek, verschenen vanaf 1991. Elk jaar gewijd aan een specifiek onderwerp of deel van de collectie.

Activiteiten
Museumsymposium (november)
– Fellowshipslezingen (februari)
– Walvisweken (zomerprogramma voor families)

Contactgegevens
Bezoekadres:
Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam
Tel. 020 – 52 32 222
Openingstijden:
– zeven dagen per week van 09.00 tot 17.00 uur
– Eerste Kerstdag, Nieuwjaarsdag en Koningsdag gesloten
Website
Mailadres
Nieuwsbrief

Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders

Schermafbeelding 2017-08-16 om 20.07.58

Het in brede kring levend houden van de herinnering aan de grote zeilvaart, in het bijzonder aan die rond Kaap Hoorn als historisch hoogtepunt van zeemanschap. De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders tracht dit doel te verwezenlijken door het inrichten en in stand houden van een permanente tentoonstelling in Hoorn, alsmede door voordrachten, publicaties en andere presentaties over onder meer de ontdekkingsreis van Jacob Le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in 1615-1617, andere prestaties over de grote zeilvaart en andere onderwerpen uit de historie van de zeevaartpraktijk.

Een bibliotheek van circa 1000 boeken richt zich op bovenstaand thema. De activiteiten vinden plaatst in de voormalige Regenten- en Regentessenkamers van het katholieke wees- en armenhuis van Hoorn. De nationale stichting heeft ruim 500 begunstigers uit binnen- en buitenland. Naast het bestuur zijn er twee commissies: de Collectie- en Documentatiecommissie en de Adviescommissie hedendaagse Kaap Hoorn-rondingen. Aan erkende rondingen, volgens ons reglement, worden aan de benoemde KH-schipper een trofee en aan de bemanningsleden een penning met oorkonde uitgereikt in de historische Oosterkerk in Hoorn, waar de expeditie van 1615 begon.

Aard van de collectie
Picturaal:
– enige schilderijen (vooral scheepsportretten) in diverse picturale technieken;
– een collectie foto’s uit de periode van met name de Nederlandse grote zeilvaart, documentair van karakter;
– een kleine collectie films uit de periode van de grote zeilvaart.

Scheepsmodellen:
– enige modellen in uiteenlopende schalen en divers van karakter, weergevende de ontwikkeling van de grote zeilschepen.

Nautische kaarten, waaronder enkele historische objecten. Dit collectieonderdeel bestaat uit:
– historische navigatie-instrumenten;
– gereedschap van de zeeman uit de grote zeilvaart;
– tuigonderdelen zoals blokken, zeildoek en vlaggen.

Verzameling documentair materiaal bestaande uit:
– een bibliotheek met lectuur betreffende de zeilvaart rond Kaap Hoorn, die betrekking heeft op zowel de ontdekking ervan, als op de handelsvaart erom en op de hedendaagse tour- en sportvaart;
– een alfabetische documentatie betreffende de Nederlandse grote zeilvaart.

Publicatiereeksen
De Stichting NKH-vaarders publiceerde een reeks van 19 publicaties van beperkte omvang, in de vorm van een ‘Jaarpublicatie’ bestemd voor de donateurs. Deze jaarpublicaties zijn qua onderwerp gebaseerd op de Nederlandse grote zeilvaart, met name die rond Kaap Hoorn. Een lijst met titels is onder meer beschikbaar op de website van de stichting.

Bijeenkomsten
Twee keer per jaar organiseert de Stichting NKH-vaarders voor donateurs en belangstellenden een bijeenkomst: in oktober in Hoorn in de historische Oosterkerk en in februari in Amsterdam.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Achterom 17
1621 KP Hoorn
Postadres:
Postbus 1016
1620 KA Hoorn
Tel. 0229 – 246960
Openingstijden:
De Oudheidkamers zijn geopend van 1 april t/m 30 september op woensdag van 11.00 tot 16.00 uur en van 1 juni tot 1 september ook op zondag van 13.00 tot 16.00 uur. Voor groepen alleen op afspraak (0229-246960).
Website
Mailadres
Nieuwsbrief

Marinemuseum

Thumbnail_Marine_Museum

Het Marinemuseum in Den Helder is dé plek waar je de marine echt kunt beleven. Ontmoet zeehelden, aanschouw wapens en uniformen, leer over de ontwikkeling van techniek aan boord en ontdek de geschiedenis van de Rijkswerf. Uniek zijn de drie museumschepen: het ramschip Schorpioen (1866), de mijnenveger Abraham Crijnssen (1936) en de onderzeeboot Tonijn (1966)

Collectie

Deelcollectie Aard Aantal Tijdvak
Afbeeldingen Audiovisueel 16.000 16de-21ste eeuw
Modellen Objecten 500 17de-21ste eeuw
Bewapening Objecten 1.500 18de-20ste eeuw
Uniformen en onderscheidingen Objecten 4.000 19de-20ste eeuw
Nautische instrumenten Objecten 8.500 19de-20ste eeuw
Verbindingsmiddelen Objecten 250 20ste eeuw
Documenten Documenten 2.800 18de-20ste eeuw
Scheepsonderdelen Objecten 900 19de-20ste eeuw
Herdenkingsvoorwerpen Objecten 900 17de-20ste eeuw
Serviesgoed Objecten 900 19de-20ste eeuw
Gereedschap Objecten 2.000 20ste eeuw
Diversen Objecten 500 18de-20ste eeuw

Contactgegevens
Bezoekadres:
Hoofdgracht 3
1781 AA Den Helder
Postadres:
Postbus 10000
1780 CA Den Helder
Tel. 0223 – 657534
Openingstijden:
– dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
– zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur
– van mei t/m oktober ook op maandag geopend van 10.00 tot 17.00 uur
Website
Mailadres

Fryske Akademy – KNAW

Thumbnail_Fryske_Akademy

Sinds haar oprichting in 1938 zet de Fryske Akademy zich in voor fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur. Na ruim 75 jaar is deze opdracht, die de Friese samenleving de Akademy bij de stichting meegaf, nog altijd leidend. Het is de taak van de onderzoekers om de dynamiek van taal en van sociale en historische processen te analyseren. Dat doen zij door onderzoek te verrichten naar de Friese taal, meertaligheid, taalleren en het verleden van Fryslân. De Fryske Akademy maakt het Friestalig en historisch erfgoed toegankelijk voor wetenschap en maatschappij en ontwikkelt digitale instrumenten en collecties voor innoverend onderzoek.

Activiteiten
– Jaarlijks symposium werkgroep maritieme geschiedenis;
– Halfjaarlijkse ledenbijeenkomsten werkgroep maritieme geschiedenis.

Contactgegevens
Bezoekadres: Doelestraat 8, 8911 DX Leeuwarden
Postadres: Postbus 54 , 8900 AB Leeuwarden
Telefoonnummer: 058 – 2131414
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur
Website
Mailadres

Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Thumbnail_KZGW

Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) stelt zich ten doel wetenschapsbeoefening te bevorderen en kennis te verbreiden, voornamlijk met betrekking tot Zeeland. Daarnaast is het Zeeuwsch Genootschap eigenaar van een collectie die vanaf 1769 is opgebouwd.

Overzicht collectie
Vele tienduizenden objecten op het gebied van kunst, kunstnijverheid, historische voorwerpen, naturalia, boeken, handschriften, tekeningen, prenten etc. Zie de website van het KZGW. Op maritiem-historisch gebied zijn vooral de collecties Zelandia Illustrata (prenten, tekeningen etc.), kunst, kunstnijverheid en historische voorwerpen van belang.

Publicatiereeksen
– Archief (jaarlijkse uitgave);
– Tijdschrift Zeeland (kwartaaluitgave).

Activiteiten
Lezingen (jaarlijks o.a. 2 of 3 series van drie lezingen), symposia, excursies en collectiepresentaties.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
Tel. 0118-654347
Openingstijden secretariaat:
dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.45 uur
Website
Mailadres