Archief VOC, 1602-1811 (Nationaal Archief)

Archief van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) met stukken van de zes bestuurskamers in Amsterdam, Rotterdam, Delft, Zeeland, Hoorn en Enkhuizen en van het centrale bestuurscollege, de Heren XVII. Het archief bevat onder meer correspondentie, financiële stukken, monsterrollen, resoluties, soldijboeken.

Archief VOC

Archief Hoge Regering Batavia, 1602-1827 (Nationaal Archief)

Stukken uit het archief van het centrale bestuursorgaan van de VOC in Azië, de Hoge Regering te Batavia. De documenten bevatten informatie over het bestuur aldaar en van de vele handelsposten in de rest van Azië. Het originele archief van de Hoge Regering bevindt zich in het Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) te Jakarta.

Archief Hoge Regering Batavia

Archief Boekhouder-Generaal Batavia, 1699-1801 (Nationaal Archief)

Archief met stukken over de handel in en het vervoer van goederen door de VOC in Azië en tussen de Republiek en Azië, bestaande uit grootboeken, handelsboeken en journalen. De in totaal 55 banden over dit goederenverkeer vormen de bouwstenen voor de database Boekhouder-Generaal Batavia die tussen 2008 en 2013 is opgezet door het Huygens ING – KNAW.

Archief Boekhouder-Generaal Batavia