Database Generale Zeemonsterrollen VOC, 1691-1791 (Huygens ING)

This dataset is the result of the research-project ‘Social and intercultural relations between European and Asian sailors working for the Dutch East India Company (VOC)’, Matthias van Rossum, VU University (2008-2013) and has been made available through Dutch Ships and Sailors.
Data: 5321 records of ships and crew composition

Database Generale Zeemonsterrollen VOC

Naslagwerk Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (Huygens ING)

Dit gedigitaliseerde naslagwerk bevat biografische gegevens over 14.000 Amsterdamse patriciërs uit de 16e tot en met de 18e eeuw, waaronder over de 460 personen die in de periode 1578-1795 lid waren van de Amsterdamse vroedschap.

Naslagwerk Vroedschap van Amsterdam

Bronnenuitgave Tractaet van Dijckagie, 1576-1579 (Huygens ING)

Het Tractaet van Dijckagie is een waterstaatkundige verhandeling die door dijkgraaf Andries Vierlingh (ca. 1507-ca. 1579) is geschreven. Het werk gaat over thema’s in het 16e-eeuwse waterbeheer, zoals de bouw van dijken en sluizen. De bronnenuitgave is digitaal raadpleegbaar.

Bronnenuitgave Tractaet van Dijckagie