Database Generale Zeemonsterrollen VOC, 1691-1791 (Huygens ING)

This dataset is the result of the research-project ‘Social and intercultural relations between European and Asian sailors working for the Dutch East India Company (VOC)’, Matthias van Rossum, VU University (2008-2013) and has been made available through Dutch Ships and Sailors.
Data: 5321 records of ships and crew composition

Database Generale Zeemonsterrollen VOC

Database Diepere Maritieme Data, 1683-1927 (DANS)

As part of a follow-up of Ships and Sailors, the DANS-funded project Dieper Maritieme Data has made accessible 20 GB of photographs of the original archival records of the Noordelijke Monsterrollen Databases and enriched them with links to the Dutch Ships and Sailors.

Database Diepere Maritieme Data

 

Zeeverzekeringen in Nederland 1600-1870 (DANS)

De opkomst en ontwikkeling van zeeverzekeringen is van groot belang geweest voor de expansie van langeafstandshandel gedurende de vroegmoderne tijd. Sabine Go heeft de opkomst en ontwikkeling van zeeverzekeringen in Nederland tussen circa 1600 en 1870 onderzocht vanuit een institutioneel standpunt (dissertatie is verschenen). Hierbij ligt de nadruk op de wederzijdse beïnvloeding van instituties en de betrokken actoren, zoals reders, schippers, kooplieden, assuradeurs en autoriteiten. Behalve nieuwe inzichten heeft het onderzoek ook bijzondere vondsten opgeleverd: een van de oudste Nederlandse polissen, ondertekend door de Amsterdammer Hans van Loon is weer terecht en de vondst van het eerste register van de Kamer van Assurantie en Averij uit 1598, waarvan werd gedacht dat het verloren was gegaan.

Zeeverzekeringen in Nederland 1600-1870