Archief Inspecteurs Waterstaat, 1849-1930 (Nationaal Archief)

Het archief Inspecteur Waterstaat, 1849-1930, bevat agenda’s, indices en klappers van de inspecteurs van Waterstaat in de 1ste en 2de inspectie en van de inspecteur in Algemene Dienst. De index laat een uitvoerige lijst van onderwerpen zien, zoals baggerwerken, inpoldering en scheepvaart ook zaken als vluchtplannen bij overstroming uit de jaren 1861-1862, de mosselteelt in de Zeeuwse stromen 1887-1928 en beplanting in het winterbed van de Maas, 1883-1893.

Archief Inspecteurs Waterstaat

Maritiem Museum Rotterdam

Thumbnail_maritiem_museum

In het Maritiem Museum Rotterdam (MMR) ontdekken bezoekers de enorme invloed van de maritieme wereld op ons dagelijks leven. Met wisselende, eigentijdse tentoonstellingen nemen we jong en oud mee op reis door ons maritieme heden en verleden. We vertellen verhalen, pronken met de topstukken uit onze vooraanstaande collectie en dagen bezoekers uit mee te doen aan een van de vele activiteiten. Het museum ligt in de oudste en grootste museumhaven van Nederland, waar bezoekers op historische schepen en kranen beleven hoe de wereldhaven Rotterdam op déze plek begon.

Het Maritiem Museum is opgericht in 1873 door Prins Hendrik de Zeevaarder. Hij legde de basis voor het belangrijkste instituut dat het Rotterdamse maritieme erfgoed bewaart, bestudeert en presenteert aan het publiek. De collectie bestaat uit ruim 850.000 objecten die de Nederlandse maritieme historie beslaan van eind vijftiende eeuw tot vandaag de dag. Een tijdspanne die geen enkel ander maritiem museum in ons land in beeld kan brengen. Door de kwaliteit en omvang van deze collectie behoort het museum wereldwijd tot de top van de maritieme musea. Een collectie waar het museum trots op is en koestert voor volgende generaties.

Collectie
De verzameling van het MMR kent een onderverdeling in deelcollecties, gebaseerd op de verschijningsvorm van het object.

DeelcollectieSamenstellingGeregistreerd in Adlib (aantallen records) 1)
Boeken35979
Periodieken2296
Cartegrafieatlassen, kaartboeken, getekende en gedrukte kaarten; boekillustraties (voor zover geregistreerd)8000
Manuscriptenhandschriften, correspondentie en overige persoonlijke documenten, monsterboekjes en andere legitimatiebewijzen, e.d.2963
Bedrijfsgebonden documentatiewerfboeken, bestekken, correspondentie2593
Modellen en maquettesvolmodellen, halfmodellen, waterlijn-modellen; technische modellen; diorama's3203
Picturaliatekeningen, aquarellen, prenten, (w.o. de prentencollectie De Jonge), schilderijen, boekillustraties (voor zover geregistreerd)10658
Munten en penningen/betallmiddelen en waardestukkenmunten, penningen, boordgeld, medailles371
Bedrijfs- en reclamedrukwerkbrochures, handleidingen, menukaarten9038
Foto'sfoto's, fotoseries, fotoalbums, negatieven124749
Audiovisuele mediavideo's, films, DVD's1019
Kunstnijverheid*)sier- en gebruiksvoorwerken, textilia4411
Technische tekeningentekeningen, blauwdrukken, e.d. vanaf de 18de eeuw tot heden28593
Vaartuigen1:1 vaartuigen9
Gereedschappen en werktuigen1558
Instrumenten en technische apparatuur957
Scheepsuitrustingsstukken800
Beelden67
Memorabiliagedenkborden, -penningen, persoonlijke eigendommen/scheepvaartsouvenirs, e.d.1949
Wapens en geschut89
Overigenog niet ingedeeld64
Totaal aantal objectrecords (excl bibliotheek)201091
Totaal inclusief bibliotheek239366

Link collectie
Literatuur Maritiem digitaal
Voorwerpen Maritiem digitaal
Maritiem Museum Rotterdam

Contactgegevens
Bezoekadres:
Leuvehaven 1
3011 EA Rotterdam
Tel. 010 – 4132680
Postadres:
Postbus 988
3000 AZ Rotterdam
Openingstijden:
– dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur;
– zon- en feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur;
– gesloten op maandag, Nieuwjaarsdag, Koningsdag en Eerste Kerstdag;
– tijdens schoolvakanties ook geopend op maandag van 10.00 tot 17.00 uur.
Website
Maritiem Digitaal
Mailadres

Nationaal Baggermuseum

Thumbnail_NBM

In het Nationaal Baggermuseum valt van alles te zien over de geschiedenis van de baggerindustrie in Sliedrecht. Het museum bestaat uit vijf delen: het museumgebouw voor de vaste opstelling, de expositieruimte voor wisseltentoonstellingen, het Koetshuis, de BaggerPraktijkTuin en de Stoombaggermolen Friesland.

In het museumgebouw kunt u de vaste en tijdelijke tentoonstellingen bezoeken. Aan de hand van diverse scheepsmodellen wordt op de begane grond en de eerste verdieping de wereld van het baggeren getoond.
Op de zolderverdieping zijn diverse schaalmodellen van dijken en waterkeringen te zien. In het koetshuis kunt u onder begeleiding van een rondleider vele werkende modellen van stoommachines en een werkend model van een snijkopzuiger bekijken. In de BaggerPraktijkTuin kunt u op interactieve wijze zelf ervaren welke technieken er worden toegepast ij het baggeren. Ook kunt u onder begeleiding van een rondleider ‘De Friesland’ bekijken. Dit is een originele emmerbaggermolen uit 1936 waar u de sfeer kunt proeven van het leven aan boord in vroegere tijden. Deze video geeft een kleine impressie van wat u allemaal in het museum kunt vinden.

Collectie
Het merendeel van de collectie bestaat uit scheepsmodellen opgesteld in de vaste tentoonstellingen. De diverse modellen geven een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de baggerindustrie. Daarnaast beschikt het museum over een grote hoeveelheid historische foto’s van emmerbaggermolens tot hopperzuigers. Ook diverse projecten uit het verleden op het gebied van waterbouw zijn in onze collectie vertegenwoordigd. Meer informatie over de collectie kunt u vinden op Maritiem Digitaal.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Molendijk 204
3361 ER Sliedrecht
Tel. 0184 – 41 41 66
Adres archief, bibliotheek en administratie:
Molendijk 208
3361 ER Sliedrecht
Tel. 0184 – 42 56 15
Openingstijden:
– dinsdag t/m vrijdag van 14.00 tot 17.00 uur;
– zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur;
– op officiële feestdagen gesloten;
– groepen kunnen ook op afspraak op andere tijden het museum bezoeken;
– de BaggerPraktijk Tuin is van 1 april tot 1 november geopend.
Website

Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis

Thumbnail_Zeegeschiedenis

De primaire doelstelling van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis is om de wetenschappelijke belangstelling voor zeegeschiedenis te wekken en de studie daarvan te bevorderen. De vereniging doet dit door het leggen van contacten en het bevorderen van samenwerking tussen wetenschappers, mensen die beroepsmatig met de zee en de scheepvaart bezig zijn en ‘amateurs’ of liefhebbers. Daartoe organiseert de vereniging jaarlijks twee bijeenkomsten, geeft zij tweemaal per jaar het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis en de nieuwsbrief Acht Glazen uit, reikt zij twee eigen wetenschappelijke prijzen uit, werkt zij samen met zusterverenigingen, universiteiten en andere instellingen in binnen- en buitenland bij het organiseren van symposia en andere historisch-wetenschappelijke activiteiten, heeft zij werkgroepen voor maritiem-historisch onderzoek, en publiceert zij nieuws en artikelen op haar website, via Twitter, op Facebook en LinkedIn.

Publicatiereeksen
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis
Acht Glazen

Activiteiten
De vereniging organiseert ieder jaar een voor- en najaarsbijeenkomst met lezingen en excursies.

Wetenschappelijke prijzen
De vereniging reikt twee eigen wetenschappelijke prijzen uit: de J.R. Bruijn-prijs en J.C.M. Warnsinckprijs.

Contactgegevens
Website
Mailadres