Noorse Zeemansmissie in de periode 1864-1918 (DANS)

The Norwegian Seamen’s Mission : a nineteenth century outreach initiative in foreign ports. Case studies of the activities of the Norwegian mission in the Netherlands, Belgium and Norway 1864-1918

Onderzoek naar de werkzaamheden van de Noorse Zeemansmissie in de periode 1864-1918, met de nadruk op drie case studies van de vestigingen in Nederland, België en Noorwegen. Afgesloten onderzoek.

Noorse Zeemansmissie in de periode 1864-1918

Noord-Zuid-dualiteit (maritieme en continentale sferen) (DANS)

Het onderzoeksproject Noord-Zuid-dualiteit en cultuurlandschapsarcheologie richt zich in de eerste plaats op samenleving in Europa benoorden de Alpen met de nadruk op de periode van de Bronstijd tot in de volle Middeleeuwen.  In dit verband wordt aanzienlijke aandacht besteed aan het archeologisch- historische cultuurlandschap van prehistorie tot in de Middeleeuwen en de relatie met behoud en beheer. Het ‘Leitmotiv’ is dat de Lage Landen een ontmoetingsgebied vormen van twee culturele invloedssferen: een maritieme op de Noordzee gerichte en een continentale op het stroomgebied van Rijn en Maas georienteerde. Deze invloedssferen verbinden onze gewesten met het Baltische gebied, Centraal- en Zuid-Europa. De contrasten en interactie tussen deze maritieme en continentale sferen over de lange termijn van ca. 1500 voor tot 1500 na Christus vormen de centrale thematiek.

Noord-Zuid-dualiteit en cultuurlandschapsarcheologie

Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam

De Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam (UvA) bestaan onder meer uit boeken, manuscripten, prenten en foto’s, en zijn samen met de collecties en archieven van het Allard Pierson Museum raadpleegbaar via de website van Bijzondere Collecties.

Bijzondere Collecties UvA

Beeldbank Bijzondere Collecties Universiteit van Amsterdam

De beeldbank van de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam (UvA) bestaat uit afbeeldingen van schilderijen, prenten, foto’s affiches, kaarten en boeken. Daarnaast zijn er op de website van Bijzondere Collecties ook nog een aantal oudere beeldbanken raadpleegbaar. Deze beeldbanken zullen uiteindelijk opgaan in de algemene beeldbank.

Beeldbank Bijzondere Collecties UvA