Archief Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, 1551-1870 (Nationaal Archief)

De archieven van de eerste nationale waterstaatsorganisatie, 1551-1870 die door de centralisatie van het rivieren waterstaatsbeheer na 1798 werd opgericht. De belangrijkste onderwerpen zijn: zeeweringen, rivieren, dijken, wegen, tollen, kanalen, polders, droogmakerijen, veenderijen, molens en spoorwegen.

Archief Inspecteurs Waterstaat vóór 1850

Archief Commissie Wettelijke Regeling Binnenvaartrecht, 1925-1933 (Nationaal Archief)

Het archief van de Commissie inzake Wettelijke Regeling van het Binnenvaartrecht (1925-1935) bevat notulen, aantekeningen betreffende het binnenvaartrecht van vóór 1925 en geldende internationale regelingen, tussentijdse verslagen aan de minister van Justitie, verslagen van besprekingen met vertegenwoordigers van binnenscheepvaartverenigingen en concepten van het wetsontwerp.

Archief Commissie Wettelijke Regeling Binnenvaartrecht

Archief Financiën / Convooien en Licenten, 1813-1826 (Nationaal Archief)

Het archief Convooien en licenten, 1813-1826 bevat de belastingen op de buitenlandse handel, de rechten van invoer, uitvoer, ook wel convooien en licenten genoemd. Tot het midden van de 19e eeuw vielen hier ook onder de doorvoerrechten: de scheepvaartrechten op de grote rivieren.

Archief Financiën / Convooien en Licenten

Archief Commissie Herziening Tarieven Loodsgelden, 1894-1896 (Nationaal Archief)

Het archief van de Commissie voor de Herziening der Tarieven van Loodsgelden (1894-1896) bevat notulen van vergaderingen en stukken over de totstandkoming van het gelijknamige rapport.

Archief Commissie Herziening Tarieven Loodsgelden

Archief Directie Monden van de Maas, 1812-1823 (Nationaal Archief)

Het archief van de Directeur der Registratie en Domeinen in het Departement van de Monden van de Maas (1812-1823) bevat onder andere ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake de onder hem ressorterende kantoren en stafleden, staten van ontvangsten en uitgaven, de executie van vonnissen, de verpachting van domeinen, en agenda’s en klappers op ingekomen en uitgaande stukken, 1812-1823.

Archief Directie Monden van de Maas

Register Scheepsmetingsdienst, 1899-1989 (Maritiem Museum Rotterdam)

Het register van de scheepsmetingen begint vanaf 1899 en worden in het scheepsjargon  “Liggers” genoemd.  Door heel Nederland worden 24 registratiekantoren ingericht om deze metingen te kunnen verrichten.  In 1979 zijn het er nog maar drie Amsterdam, Groningen en Rotterdam en tien jaar later wordt alles gecentraliseerd naar Rotterdam. In hetzelfde jaar (1989) wordt  overgegaan op een geautomatiseerd systeem en behoort het handmatig inschrijven van de scheepsmeting in de boeken van het register tot het verleden. Liggers betreffen de registraties van de meetbrieven van schepen door de Scheepsmeetingsdienst. Een schip wordt met name gemeten om het laadvermogen van het schip te bepalen.

Register Scheepsmetingsdienst

 

Bronnenuitgave Tol van Iersekeroord, 1321-1572 (Huygens ING)

Uitgave van de documenten en rekeningen betreffende de Zeeuwse tol, waaraan het handels- en scheepvaartverkeer over de Oosterschelde en later ook over de Westerschelde verplicht was af te dragen.

Bronnenuitgave Tol van Iersekeroord