Archief Waterstaat / Waterstaatsrecht, 1930-1949 (Nationaal Archief)

Het archief Directie Waterstaat bevat stukken die de onderwerpen weergeven waarmee de afdeling bemoeienis had, 1930-1949. Binnen een rubriek zijn de stukken chronologisch geordend en te raadplegen met behulp van jaarlijkse indices en klappers.

Archief Waterstaat / Waterstaatsrecht

Archief Inspecteurs Waterstaat vóór 1850, 1551-1870 (Nationaal Archief)

De archieven van de eerste nationale waterstaatsorganisatie, 1551-1870 die door de centralisatie van het rivieren waterstaatsbeheer na 1798 werd opgericht. De belangrijkste onderwerpen zijn: zeeweringen, rivieren, dijken, wegen, tollen, kanalen, polders, droogmakerijen, veenderijen, molens en spoorwegen.

Archief Inspecteurs Waterstaat vóór 1850

Archief Commissie Wettelijke Regeling Binnenvaartrecht, 1925-1933 (Nationaal Archief)

Het archief van de Commissie inzake Wettelijke Regeling van het Binnenvaartrecht (1925-1935) bevat notulen, aantekeningen betreffende het binnenvaartrecht van vóór 1925 en geldende internationale regelingen, tussentijdse verslagen aan de minister van Justitie, verslagen van besprekingen met vertegenwoordigers van binnenscheepvaartverenigingen en concepten van het wetsontwerp.

Archief Commissie Wettelijke Regeling Binnenvaartrecht

Archief Financiën / Convooien en Licenten, 1813-1826 (Nationaal Archief)

Het archief Convooien en licenten, 1813-1826 bevat de belastingen op de buitenlandse handel, de rechten van invoer, uitvoer, ook wel convooien en licenten genoemd. Tot het midden van de 19e eeuw vielen hier ook onder de doorvoerrechten: de scheepvaartrechten op de grote rivieren.

Archief Financiën / Convooien en Licenten

Archief Commissie Herziening Tarieven Loodsgelden, 1894-1896 (Nationaal Archief)

Het archief van de Commissie voor de Herziening der Tarieven van Loodsgelden (1894-1896) bevat notulen van vergaderingen en stukken over de totstandkoming van het gelijknamige rapport.

Archief Commissie Herziening Tarieven Loodsgelden

Archief Directie Monden van de Maas, 1812-1823 (Nationaal Archief)

Het archief van de Directeur der Registratie en Domeinen in het Departement van de Monden van de Maas (1812-1823) bevat onder andere ingekomen en minuten van uitgaande stukken inzake de onder hem ressorterende kantoren en stafleden, staten van ontvangsten en uitgaven, de executie van vonnissen, de verpachting van domeinen, en agenda’s en klappers op ingekomen en uitgaande stukken, 1812-1823.

Archief Directie Monden van de Maas