Database Nederlanders en de cultuur in het Caraïbisch gebied 1670-1870 (Huygens ING)

Deze database biedt toegang tot historische bronnen betreffende de vorming en ontwikkeling van multiculturele maatschappijvormen in het Caraïbisch gebied.

Database Nederlanders en de cultuur in het Caraïbisch gebied

Bronnenuitgave Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der VOC, 1610-1761 (Huygens ING)

Deze bronnenuitgave bevat de jaarlijkse brieven waarin Gouverneur-Generaal en Raden (de Hoge Regering in Batavia) een algemeen verslag geven over het bedrijf van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) in Azië. Tevens vatten zij de berichten samen die zij uit de andere VOC-vestigingen ontvangen.

Bronnenuitgave Generale Missiven van Gouverneurs-Generaal en Raden aan Heren XVII der VOC

Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel, 1590-1826 (Huygens ING)

Bronnenuitgave met betrekking tot de geschiedenis van de handel van de Republiek der Verenigde Nederlanden met het oostelijk deel van het Middellandse-Zeegebied, 1590-1826.

Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel

Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken (Amsterdam, Middelburg, Delft, Rotterdam), 1603-1820 (Huygens ING)

Deze uitgave biedt voornamelijk bewerkt cijfermateriaal uit het archief van de in 1609 opgerichte Wisselbank in Amsterdam. Over de later opgerichte wisselbanken in Middelburg, Delft en Rotterdam is minder materiaal beschikbaar.

Bronnen tot de geschiedenis der wisselbanken