Database Diepere Maritieme Data, 1683-1927 (DANS)

As part of a follow-up of Ships and Sailors, the DANS-funded project Dieper Maritieme Data has made accessible 20 GB of photographs of the original archival records of the Noordelijke Monsterrollen Databases and enriched them with links to the Dutch Ships and Sailors.

Database Diepere Maritieme Data

 

Dutch Colonial Business Elite 1902 (DANS)

Kuitenbrouwer and Schijf focus on multiple directors from companies with their main activities in the Dutch East Indies. They collected data about Dutch colonial business elite for the year 1902 from the Handboek voor Cultuur- en Handelsondernemingen in Nederlandsch Indië. They have selected the largest Dutch owned joint-stock companies by sector. Their sample contains 212 companies active in the Dutch East Indies in agriculture (98), mining (47), industry (28), insurance (13), banking (10), and other sectors. The database contains the following information: the year the company was founded, the city where the headquarters is located, the amount of nominal capital, and the sector in which it operates.

Dutch Colonial Business Elite 1902

Database veldonderzoek in Oosterschelde en Westerschelde, wrak Brits oorlogsschip HMS Valentine (DANS)

ADC Maritiem heeft een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek opwaterfase uitgevoerd in het kader het project vooroeververdediging cluster 3 (VOV3). Op tien locaties in de Oosterschelde en de Westerschelde werd granulair materiaal (bv. staalslakken of breuksteen, etc) gestort en op sommige locaties werd geotextiel op de kreukelberm van de vooroevers aangebracht. Voor het wrak van het Britse oorlogsschip HMS Valentine in het plangebied Nieuwe Neuzenpolder, dat op 15 mei 1940 tot zinken werd gebracht, adviseert ADC Maritiem een aanvullende bureaustudie om inzicht te krijgen op de archeologische waarde van dit wrak. Afhankelijk van deze waarde zal een managementplan gemaakt moeten worden voor behoud van deze locatie in het kader van de voorgenomen werkzaamheden. Besluitvorming over dit wrak zal in overleg met de contactpersoon voor archeologie in de gemeente Terneuzen en het SCEZ moeten worden genomen.

Database veldonderzoek in Oosterschelde en Westerschelde, HMS Valentine

De gelaagde geschiedenis van de westelijke Waddenzee (DANS)

De Westelijke Waddenzee is een dynamisch gebied dat gekenmerkt wordt door sterke getijdenstromingen, die voor zowel sedimentatie als erosie van de zeebodem zorgen. Hierdoor kunnen cultuurhistorische vindplaatsen in korte tijd vrij komen te liggen aan het bodemoppervlak, maar ook zo weer ver onder het sediment verdwijnen. De Westelijke Waddenzee is gemeentelijk ingedeeld. Gemeenten zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het beheer van het cultureel erfgoed dat zich op en in de bodem van de Westelijke Waddenzee bevindt. Om gemeenten handvatten voor dit beheer te geven, is de Historisch Geo Morfologische Kaartenset voor de Westelijke Waddenzee ontwikkelt. Hierin zijn de belangrijkste datasets samengebracht die van belang zijn om inzicht te krijgen in de bekende cultuurhistorische waarden op en in de bodem. Dit rapport, waarin ook een leidraad is opgenomen voor het gebruik van de data, dient als achtergrond voor de digitale bestanden die door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beschikbaar worden gesteld. Ook wordt aandacht geschonken aan het voorspellen van de aanwezigheid van scheepswrakken.

Gelaagde geschiedenis westelijke Waddenzee

Database Zeelieden en krediet in de 19e eeuw (DANS)

Deze database bevat gegevens over de leningen die zeevarenden in de periode 1836-1840 aangingen bij winkeliers en logementhouders in de haven waar hun reis begon. De belangrijkste bron voor de database vormen de monsterrollen van de Amsterdamse waterschout uit het stadsarchief van Amsterdam.

Database Zeelieden en krediet in de 19e eeuw