Archief Ambassade en Consulaten Duitsland, 1938-1979 (Nationaal Archief)

Het archief Ambassade en Consulaten Duitsland, 1938-1979 bevat materiaal over de politieke toestand in zowel de Bondrepubliek Duitsland (BRD, West-Duitsland) als de Duitse Democratische Republiek (DDR, Oost-Duitsland). Typisch voor een ambassade-archief zijn voorts de stukken over internationale kwesties waarbij Duitsland een rol speelde. Deze lopen uiteen van de erkenning van de nieuwe Poolse westgrens tot geschillen over visserijrechten in het Middellandse Zeegebied. Verder heeft een aanzienlijk deel van het archief betrekking op de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, de daaruit voortvloeiende schadevergoedingen (“Wiedergutmachung”) en de repatriëring van “displaced persons”, variërend van dwangarbeiders tot Nederlandse Oostfrontsoldaten. Daarnaast is er de nodige aandacht voor het economisch herstel (Wirtschaftswunder), de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en verdere Europese integratie en de militaire samenwerking in NAVO-verband tijdens de Koude Oorlog.

Archief Ambassade en Consulaten Duitsland

Archief Staatscommissie Suez, 1856-1859 (Nationaal Archief)

Het archief van de Staatscommissie Suez, 1856-1959 betreft het onderzoek naar de gevolgen van de doorsnijding van de landengte van Suez voor de handel en scheepvaart tussen Nederland en Nederlands-Indië.

Archief Staatscommissie Suez

Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel, 1590-1826 (Huygens ING)

Bronnenuitgave met betrekking tot de geschiedenis van de handel van de Republiek der Verenigde Nederlanden met het oostelijk deel van het Middellandse-Zeegebied, 1590-1826.

Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel