Database Baltic Connections, ca. 1450 – ca. 1800 (o.a. Nationaal Archief)

Het project Baltic Connections is in de jaren 2005-2007 uitgevoerd door de archieven van alle landen rond de Oostzee. Het Nationaal Archief was de initiator en coördinator van het project. De database bevat beschrijvingen van archivalia die de gezamenlijke maritieme geschiedenis van de betrokken landen belichten.

Database Baltic Connections

Bronnenuitgave dagboek Willem de Clercq, 1811-1844 (Huygens ING)

De Amsterdamse graanmakelaar Willem de Clercq (1795-1844) was vanaf 1824 secretaris en met ingang van 1831 directeur van de Nederlandse Handel-Maatschappij (NHM). Zijn omvangrijke dagboek is digitaal raadpleegbaar en bevat onder meer een verslag van zijn handelsreis uit 1816 die via Noord-Duitsland en het Oostzeegebied naar Sint Petersburg voerde.

Bronnenuitgave dagboek Willem de Clercq 1811-1844

Database briefwisseling Willem van Oranje, 1549-1584 (Huygens ING)

Deze database bevat een overzicht van de correspondentie van en aan prins Willem van Oranje (1533-1584). Hieronder bevinden zich ook bronnen over de Nederlandse handel met buitenlandse Hanzesteden.

Database briefwisseling Willem van Oranje

Archivalia uit de Baltische landen met betrekking tot de Nederlandse geschiedenis, 1191-1792 (Huygens ING)

Deze bronnenpublicatie betreft een selectief overzicht van documenten uit archieven in (voormalige) handelssteden rond de Oostzee. Het gaat om archivalia die gerelateerd zijn aan de geschiedenis van Nederland.

Archivalia uit de Baltische landen m.b.t. de Nederlandse geschiedenis

Archief Ambassade en Consulaten Duitsland, 1938-1979 (Nationaal Archief)

Het archief Ambassade en Consulaten Duitsland, 1938-1979 bevat materiaal over de politieke toestand in zowel de Bondrepubliek Duitsland (BRD, West-Duitsland) als de Duitse Democratische Republiek (DDR, Oost-Duitsland). Typisch voor een ambassade-archief zijn voorts de stukken over internationale kwesties waarbij Duitsland een rol speelde. Deze lopen uiteen van de erkenning van de nieuwe Poolse westgrens tot geschillen over visserijrechten in het Middellandse Zeegebied. Verder heeft een aanzienlijk deel van het archief betrekking op de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, de daaruit voortvloeiende schadevergoedingen (“Wiedergutmachung”) en de repatriëring van “displaced persons”, variërend van dwangarbeiders tot Nederlandse Oostfrontsoldaten. Daarnaast is er de nodige aandacht voor het economisch herstel (Wirtschaftswunder), de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) en verdere Europese integratie en de militaire samenwerking in NAVO-verband tijdens de Koude Oorlog.

Archief Ambassade en Consulaten Duitsland