Archief Rijnvaartcommissaris, 1932-1947 (Nationaal Archief)

Het archief van de Rijnvaartcommissaris, 1932-1947 bevat vaak drietalige bescheiden, protocollen en registers over de rijnvaart en de Centrale Commissie voor de Rijnvaart. Van 1868 tot 1940 probeerden Frankrijk, Duitsland en Nederland via deze commissie bilaterale afspraken te maken voor de Rijnscheepsvaart.

Archief Rijnvaartcommissaris

Archief Ambassade en Consulaat(-Generaal) Zwitserland, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlandse Ambassade en het Consulaat(-Generaal) in Zwitserland, 1955-1974 is geordend volgens de archiefcode van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bevatten stukken van algemene, organisatorische en protocollaire aard. Voorts zijn er stukken aanwezig omtrent juridische aangelegenheden (eigendomsrecht, de nasleep van de Tweede Wereldoorlog w.o. oorlogsschadeclaims), openbare orde en gezondheidszorg, verkeer en vervoer (Rijnvaart, luchtvaart, media), de economie en de economische betrekkingen van Zwitserland met het buitenland, sociale kwesties, culturele en wetenschappelijke aangelegenheden (ruimteonderzoek en kernenergie), en de binnenlandse en buitenlandse politiek van Zwitserland (w.o. defensie, wapenleveranties, burgerbescherming en de betrekkingen met internationale organisaties).

Archief Ambassade en Consulaat(-Generaal) Zwitserland

Archief Ambassade en consulaten Frankrijk, 1955-1974 (Nationaal Archief)

Het archief Ambassade en consulaten Frankrijk 1955-1974 bevat stukken inzake juridische aangelegenheden, gezondheidszorg, verkeer en vervoer, economie, cultuur en defensie. Stukken aangaande juridische aangelegenheden betreffen o.a. de grenskwestie Suriname – Frans-Guyana (1966 – 1974) en de vergoeding van oorlogsschade geleden tijdens de Tweede Wereldoorlog (ten behoeve van Nederlandse nazislachtoffers woonachtig in Frankrijk, 1958 – 1971). Voorts zijn er stukken te vinden betreffende de werkzaamheden en de vergaderingen van de Internationale Commissie tegen Rijnverontreiniging. Ook zijn veel stukken opgenomen betreffende de economische, financiële en sociale politiek van Frankrijk, de winning en voorziening van aardolie en -gas, de kernproeven van Frankrijk in de Stille Zuidzee. Ten slotte zijn stukken te vinden betreffende het Nederlands-Frans Cultureel Verdrag.

Archief Ambassade en consulaten Frankrijk

Archief Nederlands-Belgische Commissie Haventarieven, 1946-1952 (Nationaal Archief)

Het archief van de Nederlands-Belgische commissie inzake de haventarieven bevat 1939-1952 stukken over werkzaamheden van de na de Tweede Wereldoorlog hervatte Gemengde Commissie, die het vraagstuk over havenrechten behandelde voor schepen van maatschappijen die (via een lijndienst) regelmatig de Rijn bevoeren. Het archief bestaat uit rapporten, verslagen van besprekingen en vergaderingen, beschrijvingen van havenrechten en persberichten.

Archief Nederlands-Belgische Commissie Haventarieven

Archief BuZa 1813-1870 (Nationaal Archief)

Het archief BuZa 1813-1870 is verdeeld in een chronologisch verbaal, met indices en klappers als toegangen, en een gedeelte op onderwerp geordende stukken. Dit laatste gedeelte bevat stukken over de volgende onderwerpen: organisatie en personeel van het departement en van de buitenlandse dienst, met onder meer een omvangrijke serie correspondentie inzake benoeming en ontslag van consulaire ambtenaren; protocollaire aangelegenheden, zoals Koninklijk Huis, bekrachtiging van verdragen, onderscheidingen, erkenning van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigers; behartiging van de belangen van Limburg (vanaf 1840) en Luxemburg (vanaf 1815) als leden van de Duitse Bond; betrekkingen met het buitenland, met stukken over grensverdragen, onderhandelingen over verdragen van handel en scheepvaart (met name de Rijnvaart). In deze laatste rubriek zijn enkele belangrijke series ondergebracht, zoals de traktaten uit de jaren 1813-1870.

Archief BuZa 1813-1870