Archieven VOC in Indonesië (Arsip Nasional Republik Indonesia)

Digitaal raadpleegbare archieven in Indonesië met vele stukken betreffende de VOC en de Nederlanders aldaar. Nota bene: voordat het geraadpleegd kan worden moet er een (gratis) account aangemaakt worden.

Archieven VOC in Indonesië

The Corts Foundation

Logo Corts Foundation

The Corts Foundation is een particuliere stichting die is opgericht door wijlen Cees Corts. De stichting heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan het behoud en de beschikbaarstelling van documentair erfgoed op het terrein van de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Aziatisch-Europese betrekkingen. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door een langlopend digitaliseringsproject van VOC-archieven in het Nationaal Archief van Indonesië (ANRI), en een langlopend project waarbij twee delen van de Japanse Senshi Sōsho-reeks vertaald worden naar het Engels. Beide projecten betreffen deels de maritieme geschiedenis van Nederland en Nederlands-Indië.

Collectie en publicaties
The Corts Foundation heeft zelf geen collectie in beheer, maar is al een aantal jaar bezig om VOC-archieven in Indonesië te digitaliseren en online te publiceren. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met het vertalen van twee delen uit de Senshi Sōsho-reeks. Het eerste deel (3) over de Japanse invasie in Nederlands-Indië is in september 2015 gepubliceerd in samenwerking met het Leiden University Office Tokio (LUOT); het tweede deel (26) over de Slag in de Javazee is in september 2018 gepresenteerd.

Contactgegevens
Postadres:
Mozartweg 3
1323 AV Almere
Mailadres
Website

Database VOC-schepen, 1598-1793 (VOCsite)

De VOCsite is gevormd rond de database die informatie over honderden VOC-schepen bevat. Verder zijn op de website gegevens te vinden over de geschiedenis van de VOC en haar handelsposten.

Database VOC-schepen

Collectie digitale Oost-Indische bronnen (Centraal Bureau voor Genealogie)

De collectie Oost-Indische bronnen van het Centraal Bureau voor Genealogie (CGB) bestaat uit verschillende delen, waarvan de digitale  Oost-Indische bronnen via CBG Verzamelingen doorzoekbaar en raadpleegbaar zijn. Dit gedeelte van de collectie omvat de familiepapieren van Bloys van Treslong Prins (archivaris in Batavia in de jaren 1925-1931), de archieven van de weeskamers van Ambon (1717-1831) en Batavia (1629-1847) en het archief van de Wolvendaalkerk in Colombo op Ceylon.

Naslagwerk persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld, 1938 (Huygens ING)

‘Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld’ is een naslagwerk uit 1938 met biografische gegevens over (bekende) Nederlanders uit die tijd.

Naslagwerk persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld