Beeldbank Toonzaalcollectie (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

De beeldbank Toonzaalcollectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) bevat een selectie van de kunstcollectie van de Rijksoverheid. Het gaat om afbeeldingen van schilderijen, tekeningen, prenten, sculpturen en andere objecten.

Beeldbank Toonzaalcollectie

Collectie Kadastrale kaarten, 1811-1832 (RCE)

Met het eindigen van de website WatWasWaar.nl is de gehele collectie scans van Kadastrale Kaarten 1811-1832 vanuit WatWasWaar overgedragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Deze digitale collectie omvat ruim 17.000 scans van het losbladig kaartsysteem van getekende kadastrale overzichtskaarten en detailkaarten (verzamelplans en minuutplans) en ruim 143.000 scans van de pagina’s van de bijbehorende oorspronkelijke aanwijzende tafels (OAT-bladen). De collectie is vanaf nu beschikbaar via de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Instructie bij het zoeken door deze collectie staat onder de ‘FAQ’ tab.

Collectie Kadastrale Kaarten

Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

De beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) ontsluit meer dan 750.000 afbeeldingen van erfgoed. De beeldbank bevat foto’s van gebouwd erfgoed, archeologie en landschappen en de collectie Kadastrale Kaarten 1811-1832. Inmiddels zijn ook collecties van derden, zoals die van het Zuiderzeemuseum opgenomen in de beeldbank.

Beeldbank van de RCE

Database Atlas of Mutual Heritage (Nationaal Archief, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksmuseum en Koninklijke Bibliotheek)

De Atlas of Mutual Heritage (AMH) is een groeiende databank met informatie over, en kaarten, prenten, tekeningen, schilderijen en andere afbeeldingen van plaatsen in het octrooigebied van de VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) en de WIC (West Indische Compagnie).

NB op 28 oktober 2022 is de geheel vernieuwde versie gelanceerd. Voor het eerst is informatie en beeldmateriaal te vinden over expedities en andere geïllustreerde reizen uit de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC).

Database Atlas of Mutual Heritage

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Thumbnail_RCE

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is een onderdeel van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De RCE werkt onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de minister. De Rijksdienst voert wet- en regelgeving en erfgoedbeleid uit dat het ministerie samen met de dienst ontwikkelt.

De Rijksdienst is het kennisinstituut voor roerend en onroerend erfgoed. Deze kennis zet de RCE in om met wetten en regels het erfgoed te beschermen en ontwikkelen. Samen met anderen is de Rijksdienst verantwoordelijk voor de zorg voor het Nederlands erfgoed boven en onder de grond en onder water.

De Rijksdienst is dus ook verantwoordelijk voor de zorg voor ons maritiem erfgoed: al het erfgoed dat een relatie heeft met water. Zowel onder water als op het land. Dit erfgoed bestaat niet alleen uit scheepswrakken, maar ook uit havens, kades, bruggen, waterwegen en zelfs pakhuizen. Maar onder water liggen ook verdronken landschappen met prehistorische of jongere resten. De taken voor maritiem komen overeen met de overige taken voor het erfgoed, zoals het aanwijzen van monumenten, vergunningverlening en uitvoeren van beleid. Daaronder vallen een aantal specifieke taken:
– De Rijksdienst beheert de nationale scheepsarcheologische collectie.
– Op maritiem gebied heeft het Rijk een zeer dominante rol. Als eigenaar en beheerder van veel grote wateren en als initiator van belangrijke projecten voor de rivieren en op zee heeft het Rijk een voorbeeldfunctie. Dit vergt een bijzondere inzet van de Rijksdienst.
– Samen met het ministerie van Financiën heeft de Rijksdienst een taak bij het beheer van scheepsarcheologische vindplaatsen in het buitenland, zoals die van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, de West-Indische Compagnie en van de Admiraliteit.

De Rijksdienst van Cultureel Erfgoed (RCE) voert twee programma’s uit waarin het beleid en het beheer van Nederlands maritiem erfgoed in Nederlandse en buitenlandse wateren centraal staat: Maritiem Erfgoed Nederland en Maritiem Erfgoed Internationaal. Voor informatie, nieuws en artikelen kunt u terecht op de website van de RCE.”

Link collectie
Collecties RCE
Collectie Nederland
Database Wrecks in Documents
Database Wrecks in Situ

Contactgegevens
Bezoekadres:
Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Tel. (algemeen) 033 – 421 7 421
Tel. (inhoudelijke vragen) 033 – 421 7 456

Postadres:
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort

Lelystad:
Oostvaardersdijk 01-04
8244 PA Lelystad

Amsterdam:
Hobbemastraat 22
1071 ZC Amsterdam

Rijswijk:
Visseringlaan 3
2288 ER Rijswijk