Database Wrakkenregister (Dienst der Hydrografie)

Hydrografische database (Wrakkenregister)
Dienst der Hydrografie
Data: 3085 ship wrecks

Database Wrakkenregister
(30 juli 2022): De databases van de Dienst der Hydrografie, Rijkswaterstaat en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed hebben ook een gezamenlijke database met alle onderwater objecten (zowel archeologisch als niet archeologisch). Deze database is momenteel niet toegankelijk. Het archeologische deel staat op MACHU.

MACHU | Bronnen en kaarten | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Zie ook: Waterbodemvondsten: waar worden die geregistreerd?

Database Dutch interlopers, 1674-1730 (DANS)

Dutch interlopers, 1674-1730 – R. Paesie (2008)
This database contains 85 to 90 percent of the Dutch interlopers between 1674 and 1730. In the seventeenth and eighteenth centuries the word ‘interloper’ (lorrendraaier) generally referred to a smuggler ship, a ship trading goods and slaves out of the monopoly of the West Indian Company. ‘Since interloper activity was illegal, documentation concerning its role is difficult to find, if available at all’ (Postma). About one fifth of the interlopers didn’t fulfil its journey. They were captured by the West Indian Company, were shipwrecked of hijacked by pirates. More on interlopers can be read in the summary of the book ‘Lorrendrayen op Africa’ by Paesie that is added in PDF-format in this database.
Persistent Identifier: urn:nbn:nl:ui:13-cv5-cgp

Database Dutch interlopers

Database Maritime Stepping Stories (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

In binnen- en buitenlandse wateren liggen zo’n 1500 scheepwrakken die Nederlands eigendom zijn. Het Programma Maritiem Erfgoed Internationaal van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zorgt, samen met haar partners, voor de bescherming en het onderzoeken van dit maritieme erfgoed zodat het bewaard blijft voor huidige en toekomstige generaties. De gegevens over de Nederlandse scheepswrakken worden verzameld in een database. Deze database is te vinden op de website Maritime Stepping Stones (MaSS). Op deze website is ook ook ander (Nederlands) maritiem erfgoed te vinden, zoals havens, kades, bruggen, gezonken steden, dorpen en prehistorische vindplaatsen.

Database MaSS

Update: Vanaf medio november 2020 zijn de gegevens Flevoland vergane schepen veiliggesteld in de database van MaSS met een eigen themapagina

Zeeverzekeringen in Nederland 1600-1870 (DANS)

De opkomst en ontwikkeling van zeeverzekeringen is van groot belang geweest voor de expansie van langeafstandshandel gedurende de vroegmoderne tijd. Sabine Go heeft de opkomst en ontwikkeling van zeeverzekeringen in Nederland tussen circa 1600 en 1870 onderzocht vanuit een institutioneel standpunt (dissertatie is verschenen). Hierbij ligt de nadruk op de wederzijdse beïnvloeding van instituties en de betrokken actoren, zoals reders, schippers, kooplieden, assuradeurs en autoriteiten. Behalve nieuwe inzichten heeft het onderzoek ook bijzondere vondsten opgeleverd: een van de oudste Nederlandse polissen, ondertekend door de Amsterdammer Hans van Loon is weer terecht en de vondst van het eerste register van de Kamer van Assurantie en Averij uit 1598, waarvan werd gedacht dat het verloren was gegaan.

Zeeverzekeringen in Nederland 1600-1870