Database Atlas of Mutual Heritage (Nationaal Archief, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Rijksmuseum en Koninklijke Bibliotheek)

De Atlas of Mutual Heritage (AMH) is een groeiende databank met informatie over, en kaarten, prenten, tekeningen, schilderijen en andere afbeeldingen van plaatsen in het octrooigebied van de VOC (Verenigde Oostindische Compagnie) en de WIC (West Indische Compagnie).

NB op 28 oktober 2022 is de geheel vernieuwde versie gelanceerd. Voor het eerst is informatie en beeldmateriaal te vinden over expedities en andere geïllustreerde reizen uit de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC).

Database Atlas of Mutual Heritage

Atlas of Mutual Heritage

Thumbnail_AMH

De Atlas of Mutual Heritage (AMH) is een groeiende databank met informatie over en kaarten, prenten, tekeningen, schilderijen en andere afbeeldingen van plaatsen in het octrooigebied van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en West-Indische Compagnie (WIC). De AMH is het resultaat van een langdurige samenwerking tussen het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksmuseum en de Koninklijke Bibliotheek. Daarnaast hebben vele andere instellingen een bijdrage geleverd door hun collecties via de AMH-database te ontsluiten.
Op 28 oktober 2022 is de geheel vernieuwde versie van de Atlas of Mutual Heritage gelanceerd.

Overzicht collectie
6394 digitale afbeeldingen (waaronder 2613 tekeningen, 1715 prenten, 2021 foto’s en 38 schilderijen)
– 329 forten (waarvan circa 100 met uitgebreide beschrijving)
– 848 VOC- en WIC-posten met beschrijving

Link collectie
AMH

Geografische spreiding
Wereldwijd, met uitzondering van Antarctica. Sterke nadruk op Azië, de Caraïben, de westkust van Afrika, de Kaapregio (Zuid-Afrika) en de oostkust van Noord- en Zuid-Amerika.

Contactgegevens
Website
Mailadres

Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis

Thumbnail_Zeegeschiedenis

De primaire doelstelling van de Nederlandse Vereniging voor Zeegeschiedenis is om de wetenschappelijke belangstelling voor zeegeschiedenis te wekken en de studie daarvan te bevorderen. De vereniging doet dit door het leggen van contacten en het bevorderen van samenwerking tussen wetenschappers, mensen die beroepsmatig met de zee en de scheepvaart bezig zijn en ‘amateurs’ of liefhebbers. Daartoe organiseert de vereniging jaarlijks twee bijeenkomsten, geeft zij tweemaal per jaar het Tijdschrift voor Zeegeschiedenis en de nieuwsbrief Acht Glazen uit, reikt zij twee eigen wetenschappelijke prijzen uit, werkt zij samen met zusterverenigingen, universiteiten en andere instellingen in binnen- en buitenland bij het organiseren van symposia en andere historisch-wetenschappelijke activiteiten, heeft zij werkgroepen voor maritiem-historisch onderzoek, en publiceert zij nieuws en artikelen op haar website, via Twitter, op Facebook en LinkedIn.

Publicatiereeksen
Tijdschrift voor Zeegeschiedenis
Acht Glazen

Activiteiten
De vereniging organiseert ieder jaar een voor- en najaarsbijeenkomst met lezingen en excursies.

Wetenschappelijke prijzen
De vereniging reikt twee eigen wetenschappelijke prijzen uit: de J.R. Bruijn-prijs en J.C.M. Warnsinckprijs.

Contactgegevens
Website
Mailadres

Het Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum is het nationaal maritiem museum van Nederland en beheert een collectie van circa 350.000 objecten over de scheepvaartgeschiedenis van Nederland, een van de belangrijkste maritieme collecties ter wereld. Onder het motto ‘Water verbindt werelden’ laat het museum zien hoe sterk de maritieme wereld en de samenleving verbonden zijn en specifiek welke impact dit heeft op het leven van zoveel individuen.

Het Scheepvaartmuseum is gevestigd in het rijksmonument ’s Lands Zeemagazijn in Amsterdam. Het classicistische gebouw uit 1656 werd ontworpen door Daniël Stalpaert en fungeerde als het magazijn van de Admiraliteit van Amsterdam. Tot 1972 was de Koninklijke Marine eigenaar en was het gebouw nog altijd magazijn en opslagruimte totdat het een tweede leven kreeg als de nieuwe thuishaven voor de collectie van Het Scheepvaartmuseum.

Collectie
De collectie van Het Scheepvaartmuseum wordt beschouwd als één van de beste maritieme collecties ter wereld. De collectie, die nu meer dan 350.000 voorwerpen bevat, werd vanaf 1916 opgebouwd door de Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. In 1975 nam de Staat der Nederlanden de collectie in permanente bruikleen. Sinds 1994 belast het Rijk Het Scheepvaartmuseum met het beheren en presenteren van de collectie en met de invoering van de Erfgoedwet in 2016 is Het Scheepvaartmuseum een rijkscollectie beherende instelling.

De collecties nautische instrumenten, globes, cartografie, schilderijen, scheepsmodellen en de bibliotheekcollectie zijn hoogtepunten van internationale betekenis. Van nationaal belang zijn de deelcollecties kunstnijverheid, technische tekeningen en fotografie. Het Scheepvaartmuseum beheert een collectie van 80 historische vaartuigen waaronder de Koningssloep, en één varend monument: het in 1900 gebouwde directieschip en ijsbreker van Rijkswaterstaat ss Christiaan Brunings.

Activiteiten
Naast verschillende tijdelijke tentoonstellingen en publieksevenementen organiseert Het Scheepvaartmuseum ook meerdere inhoudelijke activiteiten, waaronder het jaarlijkse Museumsymposium (in november) en de Fellowshipsmiddag (in februari). Verder brengt het museum met regelmaat publicaties uit over uiteenlopende maritieme onderwerpen.

Contactgegevens
Bezoekadres:
Kattenburgerplein 1
1018 KK Amsterdam
Tel. 020 – 52 32 222

Openingstijden
– dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur
– gesloten op maandag, Eerste Kerstdag, Nieuwjaarsdag en Koningsdag

Website
Mailadres
Nieuwsbrief