Archief Sociëteit van Suriname, 1650-1796 (Nationaal Archief)

De kolonie Suriname was in de 17e en 18e eeuw formeel eigendom van de Sociëteit van Suriname, die in 1683 werd opgetuigd door de WIC, de stad Amsterdam en de familie van Sommelsdijck. Het archief van de in 1795 opgeheven Sociëteit bestaat onder meer uit kaarten, tekeningen, resoluties, notulen en soldijboeken.

Archief Sociëteit van Suriname

Archief Raad der Koloniën, 1773-1796 (Nationaal Archief)

Na de opheffing van de WIC in 1791 werd de Raad der Koloniën in het leven geroepen om zich met de lopende zaken van de compagnie bezig te houden. Het archief bestaat onder meer uit financiële stukken, resoluties en correspondentie met de Staten-Generaal, de voormalige bestuurskamers van de WIC en de koloniën.

Archief Raad der Koloniën

Archief OWIC, 1621-1711 (Nationaal Archief)

De Oude West-Indische Compagnie was actief van 1621 tot aan haar faillissement in 1674. Het archief bestaat uit stukken van de bestuurskamers in Amsterdam, Delft, Zeeland, het Noorderkwartier en op de Maze, van het Haags Besogne waarin de kamers onderling overleg voerden, en van het centrale bestuurscollege, de Heren XIX. De documenten gaan onder meer over de Kust van Guinea en Nederlands-Brazilië.

Archief OWIC

Archief Gouvernementssecretarie, 1684-1828 (Nationaal Archief)

Het archief van de Gouvernementssecretarie in Suriname bestaat uit drie onderdelen. Het eerste deel bevat stukken van de secretarie tot 1816, waaronder correspondentie met de directie van de Sociëteit van Suriname (1728-1816) en het Comité tot de Zaken van de Koloniën en Bezittingen op de Kust van Guinea en Amerika (1796-1816). Het tweede deel van het archief bestaat onder meer uit correspondentie met het Departement van Koloniën; het derde deel behelst het Bureau van het Militair Commandement.

Archief Gouvernementssecretarie

Archief Gouverneur-Generaal West-Indische Bezittingen, 1814-1846 (Nationaal Archief)

Archief van de Gouverneur-Generaal der West-Indische Bezittingen, een ambt dat bestond van 1828 tot 1845. Het archief bestaat onder meer uit correspondentie met de Departementen van Koloniën en Marine. Ook zijn er stukken van het Bureau van het Militair Commandement die deels over de marine gaan.

Archief Gouverneur-Generaal West-Indische Bezittingen

Archief Van Aerssen, 1418-1910 (Nationaal Archief)

Het geslacht Van Aerssen bracht verschillende telgen voort die in de 17e en 18e eeuw belangrijke bestuursambten bekleedden, waaronder Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck (1637-1688, gouverneur van Suriname) en François van Aerssen (1669-1740, vice-admiraal van Holland). Het archief bevat ook stukken van aanverwante families.

Archief Van Aerssen